Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng như sau:

 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và vị trí tuyển dụng:

- Điều kiện: Có quốc tịch Việt Nam và hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình, từ đủ 18 - 40 tuổi (trường hợp dự tuyển là người đã làm việc tại các cơ quan, đơn vị khác trước khi tiếp nhận thì tuổi dự tuyển không quá 45 tuổi); có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có sức khỏe tốt.

- Tiêu chuẩn: Có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên.

- Số lượng: Cần tuyển 1 nhân viên.

- Vị trí làm việc: Nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại văn phòng Sở.

 

2 - Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

 

3 - Thời gian bán và nhận hồ sơ:

Từ ngày 29/9 - 29/10/2015 và nộp tại Văn phòng Sở Tư pháp (số 566, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

 

Mọi chi tiết liên hệ trong giờ hành chính tại văn phòng Sở. Điện thoại: 02183.853606 gặp ông Lương Hoài Linh - Phó Chánh Văn phòng Sở.

 

Vậy, Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân có nhu cầu biết và tham gia dự tuyển.

 

 

   

                                                                        Giám Đốc

                                                                   Quách Đình Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.794,8 m2 (10 lô) đất ở tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB - ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Thông báo số 280/TB - ĐG ngày 18/4/2018 về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18/4/2018;

Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18 tháng 4 năm 2018

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB – ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy mời số 271/GM-ĐG ngày 16/4/2018 về việc tham dự mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;