Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình; Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm đấu giá), thông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, do Công an tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Được sự ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam (VAS) tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO 

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (lần 3) 02 xe ô tô tải nhãn hiệu HUYNDAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 

Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (lần 2) 02 xe ô tô tải nhãn hiệu HUYNDAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình; Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

(HBĐT) - Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô nhãn hiệu MAZDA - 323, biển kiểm soát: 28A – 0314

THÔNG BÁO

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án (lần 8)

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án; do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

THÔNG BÁO

Xử lý và bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

(HBĐT) - Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Bán đấu giá tài sản

Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Thông Báo

 

Đấu giá tài sản xe ô tô nhãn hiệu TOYOTO HIACE, biển kiểm soát: 28A - 0116

 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Đấu giá), địa chỉ: tổ 18, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tổ chức bán đáu giá tài sản xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA HIACE, biểm kiểm soát: 28A - 0116 do Cục Thuế tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

 

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 47,55 gam vàng

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 47,55 gam vàng; do Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 21, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Thông báo

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án (lần 6)

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án; do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản tại Hòa Bình như sau:

Đấu giá tài sản

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản tại Hòa Bình như sau:

Thông báo

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án (lần 5)

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án; do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình (lần 2)

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình do Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình; địa chỉ số 564, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa BÌnh, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án (lần 4)

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án; do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau: