(HBĐT) - Thu Phong là xã được chọn làm điểm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới của huyện Cao Phong giai đoạn 2011-2015, năm 2015 xã đã về đích nông thôn mới. Với lợi thế của địa phương là sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng trọt và chăn nuôi là hai ngành sản xuất chính, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tập trung nguồn lực phát triển KT-XH, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

Các tin khác