(HBĐT) - "Đất khó” Yên Thủy luôn hứng chịu thiệt hại nặng nề hậu quả nặng nề của thời tiết trắc trở. Thế nhưng huyện lại được biết đến sự nỗ lực vượt lên khó khăn, ghi dấn ấn đậm nét khởi nguồn sáng tạo về tư duy và cách làm trong sản xuất nông nghiệp, là địa phương duy nhất tỉnh thực hiện thành công và có quy mô chủ trương dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, tổ chức lại quỹ đất sản xuất, hướng tới mục tiêu khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Các tin khác