(HBĐT) - Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021. Giám sát tình hình thực hiện chính sách y tế, dân số đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn. Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I đạt 2.272 tỷ đồng. Triển khai kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

Các tin khác