(HBĐT) - Bloom Microventures là tổ chức phi Chính phủ của Anh, hoạt động theo phương thức doanh nghiệp xã hội với mục tiêu giảm đói nghèo nhờ mô hình du lịch vì người nghèo thông qua tín dụng vi mô. Bằng hình thức sử dụng nguồn thu từ du lịch để cung cấp các khoản vay nhỏ không cần tài sản thế chấp, lãi suất thấp cho phụ nữ nông thôn giúp họ bắt đầu các hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập bền vững,Dự án Bloom được duy trì triển khai từ nhiều năm qua tại xã Phú Minh (KỳSơn).

Các tin khác