(HBĐT) - Từ ngày 1/7/2021, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện Tân Lạc giảm 20.901 người tham gia BHYT. Trong đó, 20.455 người dân tộc thiểu số, 446 người sinh sống ở vùng điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Đây là khó khăn rất lớn của BHXH huyện trong thực hiện các chỉ tiêu BHYT trong năm 2021.


Cán bộ BHXH huyện Tân Lạc tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến tận hộ gia đình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Ngay sau khi triển khai quyết định, UBND huyện đã có Công văn số 661/UBND-VX để chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp để thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới mọi người dân biết được sự thay đổi về chính sách để Nhân dân chủ động tham gia BHYT theo các loại hình như: BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh... BHXH huyện chủ động xây dựng, ký kết kế hoạch phối hợp triển khai chính sách và tuyên truyền về BHXH, BHYT với các xã, thị trấn ra khỏi khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Đồng thời, chủ động phối hợp UBND các xã, thị trấn tuyên truyền tới từng xóm, khu dân cư để người dân được biết, chủ động đăng ký tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình. Tăng cường đôn đốc nhân viên các đại lý thu tuyên truyền, thu phí BHYT, phát hành thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia. Các đơn vị, trường học thuộc các xã, thị trấn ảnh hưởng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg cũng chủ động, tích cực thông báo tới phụ huynh học sinh để đăng ký tham gia BHYT cho con em.

Với nỗ lực của các cấp, ngành trong huyện, đến cuối tháng 7, số người tham gia BHYT tăng trên 9.000 người so với tháng 6/2021. Trong đó, BHYT hộ gia đình tăng 4.735 người, BHYT thuộc hộ cận nghèo 1.038 người, BHYT thuộc hộ nghèo 1.112 người, BHYT học sinh 1.403 học sinh, các đối tượng khác 256 người. Trong tháng 8/2021, số người tham gia BHYT tăng 1.415 người. Tính đến ngày 31/8/2021, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện 76.123 người, đạt tỷ lệ dân số tham gia BHYT 86%. Số người chưa tham gia BHYT trên địa bàn toàn huyện 12.086 người.

Tuy nhiên, việc nâng cao tỷ lệ bao phủ  BHYT trong thời gian tới còn gặp rất nhiều khó khăn do người dân trên địa bàn huyện đa số là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do vậy, BHXH huyện đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh xem xét trích ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT hộ gia đình. Mức hỗ trợ đề xuất từ 20 - 30% mức đóng (ngoài phần được giảm trừ mức đóng theo quy định của Luật BHYT). Đồng thời, đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho Nhân dân trên địa bàn huyện để tăng độ bao phủ BHYT, đạt tiêu chí đối với các xã chuẩn bị về đích nông thôn mới nâng cao (ngoài phần được giảm trừ mức đóng theo quy định của Luật BHYT). UBND các xã, thị trấn tăng cường, chủ động, đa dạng hóa hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến tới Nhân dân được biết tính ưu việt của chính sách BHYT để chủ động đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, chỉ đạo nhân viên các đại lý thu thực hiện tốt việc thu phí, lập danh sách tham gia chuyển đến cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia. Để tích cực tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, cơ quan BHXH đã phân công cán bộ, viên chức xuống các xóm, khu dân cư để tuyên truyền, phổ biến, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đề nghị Phòng GD&ĐT huyện tăng cường chỉ đạo các trường học chủ động triển khai BHYT cho học sinh trong năm học 2021 - 2022, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

Việt Lâm


Các tin khác


Danh sách 72 quốc gia, vùng lãnh thổ được Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine

Hiện Việt Nam tạm thời công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng/hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao.

Kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Các địa phương, ngành liên quan đang khẩn trương thực hiện các chính sách để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

Nâng hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm sẽ là 125 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Lạc Thủy hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 gần 200 triệu đồng

(HBĐT) - Trong 9 tháng năm 2021, LĐLĐ huyện Lạc Thủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đoàn viên.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Cục Quản lý thị trường

(HBĐT) - Sáng 20/10, đoàn kiểm tra số 2, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) của Tỉnh ủy do đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ thực hiện QCDC cơ sở tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Cục Quản lý thị trường (QLTT).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục