(HBĐT) - Vừa qua, cử tri huyện Tân Lạc đề nghị tỉnh, huyện quan tâm tạo chính sách liên kết thị trường để tiêu thụ mía tại địa bàn các xã Phú Vinh và Trung Hòa, giúp nông dân tránh nạn "được mùa, mất giá”.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh cón ý kiến như sau:

Về chính sách hỗ trợ, liên kết thị trường tiêu thụ nông sản: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2015 ngày 4/11/2015 "Ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 53, ngày 16/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 33, ngày 4/11/2015 của UBND tỉnh. Quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ, quảng bá một số loại nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh, trong đó có sản phẩm mía tím được sản xuất theo vùng chuyên canh tập trung, theo quy trình sản xuất an toàn, có hợp đồng tiêu thụ, liên kết sản xuất. Ngoài những chính sách hỗ trợ đang triển khai, tỉnh đã thành lập Hiệp hội mía tím Hòa Bình và công bố nhãn hiệu tập thể "Mía tím Hòa Bình” nhằm tạo thêm cầu nối, tìm kiếm thị trường ổn định cho mía tím.

Do vậy, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Lạc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện tích cực phổ biến, triển khai các chính sách hỗ trợ liên kết thị trường tiêu thụ mía tím. Đối với diện tích trồng mới, phổ biến đến người dân sử dụng hom giống đạt chất lượng, sử dụng giống mía tím nuôi cấy mô để chất lượng mía thương phẩm được nâng cao, tiêu thụ ổn định. Mặc dù mía tím trồng tại xã Trung Hòa, Phú Vinh có chất lượng tốt nhưng sản phẩm này nhiều nơi khác cũng trồng được, không chỉ ở tỉnh Hòa Bình. Vì vậy huyện cần định hướng, tuyên truyền để người dân không phát triển mía tím ồ ạt, hạn chế tình trạng được mùa, mất giá.

                                                                                       L.N (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc sắp xếp các tổ chức hội giảm sự cồng kềnh về bộ máy

Cử tri huyện Lạc Sơn đề nghị: Cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập các tổ chức hội ( theo hướng sát nhập các ngành) để giảm bớt sự cồng kềnh của bộ máy.

Bộ Y tế đề nghị cử tri người dân kiên quyết không đưa tiền, quà biếu cho cán bộ y tế trong quá trình khám chữa bệnh

(HBĐT) - Cử tri Hòa Bình kiến nghị: Ngành Y tế cần có chế tài xử lý mạnh hơn nhằm chấn chỉnh lại y đức của đội ngũ y, bác sỹ. Tình trạng người bệnh phải lót tay bác sỹ vẫn thường xuyên diễn ra, gây tâm lý bức xúc cho người dân.

Bộ Lao động- Thương binh& Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri về phương thức hỗ trợ hộ nghèo

(HBĐT) - Cử tri Hòa Bình phản ảnh, kiến nghị: Việc bình xét hộ nghèo theo tiêu chí mới (đa chiều) còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Việc hỗ trợ trực tiếp các nhu yếu phẩm, điện sinh hoạt như hiện nay là không phù hợp. Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay ưu đãi để giúp các hộ này thoát nghèo bền vững, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Quy định nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở lao động, những nội dung nào người lao động được kiểm tra, giám sát?

Tiêu chí quản lý rừng bền vững

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dũng (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết tiêu chí quản lý rừng bền vững được quy định như thế nào?

Hơn 37 nghìn lượt lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề

(HBĐT) - Vừa qua, cử tri thành phố Hòa bình đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng đề án hỗ trợ dạy nghề cho nhân dân ở những nơi bị thu hồi đất nông nghiệp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.