(HBĐT) - Cử tri huyện Yên Thủy hỏi: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số hồ chứa nước để tích nước phục vụ nhân dân sản xuất: hồ Sung, xã Yên Lạc; hồ Thượng, xã Lạc Thịnh; hồ nông trường, thị trấn Hàng Trạm; hồ Đầm Hông, xã Lạc Lương; hồ Đồi Than, hồ Đồi 2, xã Ngọc Lương; hồ Ninh Hòa, xã Yên Trị.


UBND tỉnh trả lời: Đối với 2 công trình hồ Sung, xã Yên Lạc; hồ Thượng, xã Lạc Thịnh đã nằm trong tiểu dự án số 3 thuộc Dự án WB 8 được Bộ NN&PTNT đồng ý, thống nhất tại Văn bản số 7835/BNN-TCTL ngày 19/9/2017 thuộc Dự án WB 8. Vì vậy, 2 công trình trên sẽ được sửa chữa trong lộ trình của dự án.

Hồ Đồi Than, hồ Đồi 2, xã Ngọc Lương đã được Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh xin hỗ trợ kinh phí từ nguồn T.Ư. UBND tỉnh đã có Văn bản số 682/UBND-NNTN ngày 8/5/2019 đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các hồ xung yếu, có nguy cơ mất an toàn cao trên địa bàn tỉnh.

Hồ nông trường, thị trấn Hàng Trạm; hồ Đầm Hồng, xã Lạc Lương; hồ Ninh Hòa, xã Yên Trị cũng đã được Sở NN&PTNT rà soát, báo cáo UBND tỉnh cần sửa chữa nâng cấp trong giai đoạn 2019-2022 tại Báo cáo số 280/BC-SNN ngày 19/4/2019 kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và hệ thống công trình thủy lợi trước mùa lũ bão năm 2019. Trong thời gian chờ trả lời của các bộ, ngành T.Ư, đề nghị UBND huyện Yên Thủy có phương án đảm bảo an toàn cho các hồ, đập đang có hư hỏng nêu trên trong mùa mưa lũ năm 2019.

Hiện nay, số lượng hồ, đập cần sửa chữa, nâng cấp trên địa bàn tỉnh là rất lớn, trên 160 công trình, do đó, căn cứ vào tình hình thực tế cần ưu tiên sửa chữa, khả năng cân đối nguồn kinh phí của địa phương đầu tư sửa chữa những công trình nhỏ, những công trình hư hỏng lớn vượt quá khả năng, yêu cầu UBND huyện Yên Thủy rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.


P.V (TH)


Các tin khác


Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã

(HBĐT) - Ông Lê Văn Hưng (Tân Lạc) hỏi:  Đề nghị cho biết nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã (HTX) được hình thành từ những nguồn nào?

Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) trong những lĩnh vực nào?

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không được đăng ký thường trú mới?

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cá nhân trong phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

(HBĐT) - Ông Lê Bình (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với công ty TNHH MTV cần những giấy tờ gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục