(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tân (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội thì bị xử phạt như thế nào?


Trả lời: Điều 323, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như sau:
- Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100 - dưới 300 triệu đồng; thu lợi bất chính từ 20 - dưới 100 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 - 10 năm: tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300 triệu - dưới 1 tỷ đồng; thu lợi bất chính từ 100 - dưới 300 triệu đồng.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 - 15 năm: tài sản, vật phạm pháp trị giá 1 tỷ đồng trở lên; thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

V.H (TH)Các tin khác


Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định như thế nào?

Quy định nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Trang (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình thì bị xử phạt như thế nào?

Xử lý vi phạm trong việc thực hiện công khai, minh bạch

(HBĐT)- Bà Nguyễn Thị Vân (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm việc thực hiện công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng bị xử lý như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục