(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được quy định là chủ rừng?

Trả lời:
Điều 8, Luật Lâm nghiệp quy định chủ rừng gồm các đối tượng sau:
- Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ.
- Tổ chức kinh tế, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao rừng.
- Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp.
- Hộ gia đình, cá nhân trong nước.
- Cộng đồng dân cư.
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất.

V.H (TH)

Các tin khác


Biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia gồm những biện pháp nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục