(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiền (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc tính tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 6, Điều 11, Nghị định số 88/2020/ NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHTNLĐ, BNN bắt buộc, tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN được xác định như sau:
- Đối với trường hợp bị TNLĐ là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng bị TNLĐ;
- Đối với trường hợp bị BNN là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng làm công việc mà công việc đó gây ra BNN;
- Trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN trùng nhau của các hợp đồng lao động chỉ được tính 1 lần;
- Một năm được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN.


V.H (TH)

Các tin khác


Xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá (HTL) bị xử phạt như thế nào?

Nghĩa vụ khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử (MTĐT) có nghĩa vụ gì?

Những hành vi học sinh không được làm

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào học sinh không được làm?

Giải đáp pháp luật: Những hành vi không được làm khi khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào không được làm khi khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT)?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Loan (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bị xử phạt như thế nào?

Chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non (GDMN) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục