(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiền (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc tính tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 6, Điều 11, Nghị định số 88/2020/ NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHTNLĐ, BNN bắt buộc, tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN được xác định như sau:
- Đối với trường hợp bị TNLĐ là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng bị TNLĐ;
- Đối với trường hợp bị BNN là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN tính đến tháng trước liền kề tháng làm công việc mà công việc đó gây ra BNN;
- Trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN trùng nhau của các hợp đồng lao động chỉ được tính 1 lần;
- Một năm được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN.


V.H (TH)

Các tin khác


Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã

(HBĐT) - Ông Lê Văn Hưng (Tân Lạc) hỏi:  Đề nghị cho biết nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã (HTX) được hình thành từ những nguồn nào?

Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) trong những lĩnh vực nào?

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không được đăng ký thường trú mới?

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cá nhân trong phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

(HBĐT) - Ông Lê Bình (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với công ty TNHH MTV cần những giấy tờ gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục