Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh lý:

a) Nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Xe ô tô và phương tiện vận tải khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý:

a) Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng /1 đơn vị tài sản.

b) Tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thanh lý:

a) Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản;

b) Tài sản khác (trừ những tài sản đã quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố quyết định thanh lý các loại tài sản (trừ những tài sản đã quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 200 triệu đồng /1 đơn vị tài sản được giao quản lý, sử dụng.

5. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thanh lý đối với những tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp bao gồm: nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản).

(Còn nữa)

                                                                                    PBĐ-TL (TH)


Các tin khác


Bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng

(HBĐT) - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Xử lý kỷ luật lao động sẽ tiến hanh nhanh chóng hơn

(HBĐT) - Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2018 là quy định trình tự xử lý kỷ luật lao động theo hướng thuận tiện hơn cho người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Quy định mới về chính sách “BHYT 5 năm liên tục”

(HBĐT) - Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/12/2018.

Điều trị ngoại trú cho người nhiễm, phơi nhiễm HIV

(HBĐT) - Đây là nội dung mới tại Thông tư số 28/2018/TT-BYT quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 26/10/2018.

Bổ sung danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

(HBĐT) - Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/ TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất 1 lần/năm

(HBĐT) - Ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.