Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh lý:

a) Nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Xe ô tô và phương tiện vận tải khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý:

a) Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng /1 đơn vị tài sản.

b) Tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thanh lý:

a) Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản;

b) Tài sản khác (trừ những tài sản đã quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố quyết định thanh lý các loại tài sản (trừ những tài sản đã quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 200 triệu đồng /1 đơn vị tài sản được giao quản lý, sử dụng.

5. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thanh lý đối với những tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp bao gồm: nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản).

(Còn nữa)

                                                                                    PBĐ-TL (TH)


Các tin khác


Quy định về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

(HBĐT) - Ngày 6/5/2019, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 560/TTg-CN ngày 10/5/2019 về khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) do uống rượu, bia.

Bộ GD&ĐT yêu cầu hoàn thiện mọi mặt cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

(HBĐT) - Ngày 24/4/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1736/BGDĐT-QLCL về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Tuyển thẳng vào đại học với vận động viên hoàn thành thi đấu giải quốc tế

(HBĐT) - Đây là quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi.

Cách xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục