(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 648, ngày 22/4/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tính đến ngày 15/4, toàn tỉnh mới giải ngân được 203,4 tỷ đồng, đạt 81,5% kế hoạch vốn đầu tư năm 2019, chưa giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 Chương trình MTQG xây dựng NTM. Trong khi đó, năm 2020 là năm cuối để thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Như vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công đến nay còn chậm so với kế hoạch.

 


Công trình trường mầm non xã Yên Phú (Lạc Sơn) được giao vốn trên 6 tỷ đồng, hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2019 - 2020 Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Y tế, TT-TT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nguồn vốn đầu tư được UBND tỉnh giao, tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các phòng, ban chuyên môn có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM. Kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các công trình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, đồng thời xem xét, đề xuất phương án điều chỉnh vốn giao năm 2020 đối với các dự án chậm tiến độ, dự án không có khả năng thanh toán (nếu có), thời gian đề xuất điều chỉnh thực hiện trước ngày 30/6. Thực hiện hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư giao kế hoạch năm 2019 trước ngày 30/6, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2020. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các sở: Y tế, TT-TT hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đối với số vốn đầu tư công giao năm 2019 không giải ngân trước ngày 30/6, số vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 giải ngân chậm tiến độ.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở KH-ĐT, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện: Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM kế hoạch năm 2019 và năm 2020; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn theo quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình; đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đối với các dự án chậm tiến độ, dự án không có khả năng thanh toán trước ngày 30/6 (nếu có).


Đ.T (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 15/5, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 767-CV/TU về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 23/4/2020, các tòa án lên lịch xét xử kể cả thứ Bảy, Chủ nhật

(HBĐT) - TAND tối cao ban hành Công văn số 141A/ TANDTC-VP về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Kim Bôi: 91,6% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo lời Bác  chuyên đề năm 2020

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch 258-KH/HU, ngày 3/2/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

(HBĐT) - Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2020-2025.

Bổ sung ứng dụng lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế điện tử

(HBĐT) - Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.8, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục