(HBĐT) - Thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM) năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM.

 Theo đó, các chế độ ưu đãi NCCVCM gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác như: trợ cấp mai táng phí, trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, chi tiền ăn thêm trong các ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên...

Sở LĐ-TB&XH đã kịp thời ban hành hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCCVCM, thân nhân của NCCVCM trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức hưởng mới kể từ ngày 1/7/2021

a) Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, Điều 4, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, bao gồm:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với NCCVCM và thân nhân của NCCVCM được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

- Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

Các khoản chi trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng theo các chế độ nêu trên được tiếp tục chi trả theo mức quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCCVCM đến hết tháng 8/2021 và không cần điều chỉnh theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP (do không thay đổi so với mức cũ). Riêng mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/9/2021 theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, đồng thời truy lĩnh phần chênh lệch của 2 tháng 7, 8/2021.

b) Đối với các đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 4, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: bao gồm các khoản trợ cấp ưu đãi một lần đối với NCCVCM và thân nhân NCCVCM được quy định tại Phụ lục IV, được tính theo hệ số nhân với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công và được tính hưởng đối với các hồ sơ được tiếp nhận giải quyết kể từ ngày 1/7/2021.

c) Bảo hiểm y tế: kinh phí đóng BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT cho NCCVCM, thân nhân và người phục vụ NCCVCM. Trong đó bổ sung mới 1 đối tượng: vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng kể từ ngày 1/7/2021 trở đi thì được Nhà nước mua BHYT theo quy định.

d) Các khoản chi xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

2. Mức hưởng kể từ ngày 1/1/2022

a) Chế độ theo quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, bao gồm: điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác.

b) Các chế độ ưu đãi khác như: thờ cúng liệt sỹ; chi tiền ăn thêm ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh nặng (tỷ lệ 81% trở lên); chế độ đối với cơ sở điều dưỡng, tặng quà, đón tiếp đoàn đại biểu người có công…

c) Các mức hưởng mới kể từ ngày 1/1/2022 tại điểm 2, mục III nêu trên và các chế độ tương ứng đang thực hiện theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ tiếp tục được thực hiện cho đến ngày 31/2/2021.

Việc rà soát, lập danh sách các đối tượng chi trả trợ cấp được thực hiện trước ngày 20/8/2021 để kịp thời điều chỉnh và chi trả vào tháng 9/2021.

Ngoài ra, đối với các khoản chi trả trợ cấp ưu đãi một lần cho NCCVCM và thân nhân NCCVCM được thực hiện kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, khi tiếp nhận hồ sơ sẽ được giải quyết theo quy định mới không phải truy lĩnh phần chênh lệch so với quy định cũ.


Vũ Hồng Nghiệp

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Các tin khác


Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt hàng phân bón

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1018/UBND-KTN về việc tăng cường công tác QLNN về mặt hàng phân bón trên địa bàn tỉnh.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan

(HBĐT) - Từ ngày 18/7/2022, Thông tư số 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm

(HBĐT) - Từ ngày 20/7/2022, Thông tư số 30/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

(HBĐT) - Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ôtô

(HBĐT) - Từ ngày 15/6/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục