(HBĐT) - Thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM) năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM.

 Theo đó, các chế độ ưu đãi NCCVCM gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác như: trợ cấp mai táng phí, trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, chi tiền ăn thêm trong các ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên...

Sở LĐ-TB&XH đã kịp thời ban hành hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCCVCM, thân nhân của NCCVCM trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức hưởng mới kể từ ngày 1/7/2021

a) Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, Điều 4, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, bao gồm:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với NCCVCM và thân nhân của NCCVCM được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

- Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

Các khoản chi trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng theo các chế độ nêu trên được tiếp tục chi trả theo mức quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCCVCM đến hết tháng 8/2021 và không cần điều chỉnh theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP (do không thay đổi so với mức cũ). Riêng mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/9/2021 theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, đồng thời truy lĩnh phần chênh lệch của 2 tháng 7, 8/2021.

b) Đối với các đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 4, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: bao gồm các khoản trợ cấp ưu đãi một lần đối với NCCVCM và thân nhân NCCVCM được quy định tại Phụ lục IV, được tính theo hệ số nhân với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công và được tính hưởng đối với các hồ sơ được tiếp nhận giải quyết kể từ ngày 1/7/2021.

c) Bảo hiểm y tế: kinh phí đóng BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT cho NCCVCM, thân nhân và người phục vụ NCCVCM. Trong đó bổ sung mới 1 đối tượng: vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng kể từ ngày 1/7/2021 trở đi thì được Nhà nước mua BHYT theo quy định.

d) Các khoản chi xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

2. Mức hưởng kể từ ngày 1/1/2022

a) Chế độ theo quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, bao gồm: điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác.

b) Các chế độ ưu đãi khác như: thờ cúng liệt sỹ; chi tiền ăn thêm ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh nặng (tỷ lệ 81% trở lên); chế độ đối với cơ sở điều dưỡng, tặng quà, đón tiếp đoàn đại biểu người có công…

c) Các mức hưởng mới kể từ ngày 1/1/2022 tại điểm 2, mục III nêu trên và các chế độ tương ứng đang thực hiện theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ tiếp tục được thực hiện cho đến ngày 31/2/2021.

Việc rà soát, lập danh sách các đối tượng chi trả trợ cấp được thực hiện trước ngày 20/8/2021 để kịp thời điều chỉnh và chi trả vào tháng 9/2021.

Ngoài ra, đối với các khoản chi trả trợ cấp ưu đãi một lần cho NCCVCM và thân nhân NCCVCM được thực hiện kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, khi tiếp nhận hồ sơ sẽ được giải quyết theo quy định mới không phải truy lĩnh phần chênh lệch so với quy định cũ.


Vũ Hồng Nghiệp

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Các tin khác


Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

(HBĐT) - Đây là nội dung mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

(HBĐT) - Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo

(HBĐT) - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

(HBĐT) - Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021.

Chế độ kế toán cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế sẽ thực hiện việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại TT số 88.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục