(HBĐT) - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ thuế điện tử để đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) tốt hơn, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu "Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1541/TCT-DNNCN về việc thúc đẩy tình hình nộp thuế điện tử của cá nhân. Theo đó, các Cục Thuế địa phương cần đẩy mạnh triển khai ứng dụng eTax Mobile đến người nộp thuế; hướng dẫn tuyên truyền khuyến khích NNT sử dụng ứng dụng, bố trí nhân lực hỗ trợ cho NNT đảm bảo việc triển khai được hiệu quả.

Phạm vi đối tượng, chức năng triển khai: Triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile 1.0 cho NNT thực hiện nghĩa vụ khai, nộp thuế, phí, lệ phí trong lĩnh vực thuế trên phạm vi địa bàn quản lý với các nhóm đối tượng là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản; cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; trúng thưởng; thừa kế; quà tặng; bản quyền; nhượng quyền thương mại; cá nhân có nghĩa vụ tài chính về đất và cá nhân có nghĩa vụ về lệ phí trước bạ phương tiện.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử qua 5 ngân hàng thương mại (BIDV, SCB, HDBank, ACB, Vietcombank) và sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng còn lại trong thời gian tới. Để tăng cường cấp tài khoản giao dịch điện tử, Cục Thuế phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai một số công việc cụ thể như sau:

Đối với cán bộ, công chức cơ quan thuế: Thực hiện cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) xong trước ngày 31/5/2022.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công: Các đơn vị gửi Thư ngỏ cho các tổ chức chi trả, nêu rõ lợi ích và cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử. Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng tạo "Mã xác nhận” cho các cơ quan thuế và quản lý mã xác nhận của NNT để NNT có thể tự kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.

Tổ chức chi trả căn cứ vào tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử Mẫu 01/ĐK-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC, ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) của cá nhân để tổng hợp danh sách cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản điện tử. Tổ chức chi trả chuyển các tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử Mẫu 01/ĐK-TĐT của cá nhân đến cơ quan thuế.

Đối với cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế qua đại lý thuế: Chi cục Thuế các huyện, khu vực, các phòng chức năng thuộc Cục Thuế tuyên truyền cho các đại lý thuế thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cho NNT theo M,ẫu 01/ĐK-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Đối với hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Chi cục Thuế chủ động tuyên truyền, đôn đốc hộ kinh doanh trong phạm vi quản lý đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, thực hiện gửi Thư ngỏ nêu rõ lợi ích và cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử Mẫu 01/ĐK-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC, ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) cho NNT. Hướng dẫn NNT kê khai và tiếp nhận tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử Mẫu 01/ĐK-TĐT của NNT.

Bộ phận tuyên truyền và hỗ trợ NNT tại các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền cho NNT là cá nhân thực hiện nộp thuế điện tử, đặc biệt là qua ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile), công khai thông tin trên diện rộng về tiện ích và các chức năng của dịch vụ, hỗ trợ cho NNT là cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile.

 
Văn Hồng Quý
(Cục Thuế tỉnh)

Các tin khác


Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt hàng phân bón

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1018/UBND-KTN về việc tăng cường công tác QLNN về mặt hàng phân bón trên địa bàn tỉnh.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan

(HBĐT) - Từ ngày 18/7/2022, Thông tư số 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm

(HBĐT) - Từ ngày 20/7/2022, Thông tư số 30/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

(HBĐT) - Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ôtô

(HBĐT) - Từ ngày 15/6/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục