(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2017, BCH Đảng bộ huyện Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến các tổ chức Đảng, CB, ĐV trên địa bàn.

 

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Ngay trong tháng, Huyện ủy đã hoàn thành học tập, quán triệt NQ cho 112 đồng chí là ủy viên BCH, BTV và các chức danh chủ chốt của huyện. Song song với việc chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ trực thuộc và các TCCS Đảng tổ chức học tập, quán triệt NQ cho toàn thể CB, ĐV, BTV Huyện ủy triển khai Chương trình hành động thực hiện NQ của BCH Đảng bộ huyện. Thành lập bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc để tổ chức triển khai thực hiện NQ. Công tác nắm tình hình nội bộ, diễn biến tư tưởng CB, ĐV, thẩm tra, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị của quần chúng và đảng viên được tăng cường. Kết quả bước đầu cho thấy, việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc NQ T.ư 4 (khóa XII) có ý nghĩa quan trọng giúp CB, ĐV nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Văn Khâm, thông qua triển khai học tập, quán triệt và thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận CB, ĐV chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số tổ chức Đảng, đảng viên còn lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc còn bị động, hiệu quả chưa cao. Đó là những vần đề cần nghiêm túc khắc phục, sửa chữa.

 

Đến hết quý I/2017, 100% TCCS Đảng trong huyện đã hoàn thành việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII). 100% đảng viên là cấp ủy các cấp xây dựng Chương trình hành động thực   hiện NQ. Hầu hết CB,ĐV trong Đảng bộ đã viết và nộp bản thu hoạch cá nhân sau khi học tập, quán triệt NQ.

 

Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị Bùi Văn Thập cho biết: Việc tổ chức quán triệt, học tập NQ trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chúng tôi tập trung quán triệt để CB,ĐV nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng, những nội dung trọng tâm cần triển khai, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, nhất là người đứng đầu để chỉ đạo thực hiện NQ có hiệu quả. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện làm chiếu lệ, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của NQ đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ CB,ĐV như NQ đã đề ra.

 

Năm 2014, do có đảng viên là cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật, Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu, trong 2 năm 2015-2016, Đảng bộ đã đạt danh hiệu TCCS Đảng TSVM.  Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Đoàn Đức Toàn, để thực hiện có hiệu quả NQ T.ư 4 (khóa XII) trước hết, mỗi CB, ĐV phải nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban chấp hành T.ư đã thẳng thắn chỉ ra  27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó đòi hỏi các tổ chức Đảng và đội ngũ CB, ĐV phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Đó là cơ sở cho mỗi CB, ĐV suy ngẫm và hành động, tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác và xử lý đối với những tập thể, CB, ĐV vi phạm. Bởi vậy, Đảng bộ yêu cầu CB, ĐV phải nghiên cứu, nắm vững để phòng tránh và khắc phục.

 

Nắm vững các nhóm giải pháp để thực hiện NQ đạt hiệu quả cao, đó là quan điểm của Phó Bí thư Đảng ủy xã Lạc Thịnh Bùi Thị Len.  NQ đã đề ra các nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; KT, GS, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể CT-XH. Trong đó có một số giải pháp mới rất quan trọng như: đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước... Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ trì triển khai thực hiện ở cấp mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 

Theo Bí thư Huyện uỷ Bùi Trung Kiên, để việc thực hiện NQ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra cần phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đồng thời gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, có hiệu quả.

                             

                                                                  Đức Phượng

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ở các xóm đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Huyện ủy về xóa xóm "trắng” đảng viên, "trắng” chi bộ, năm 2013, Đảng bộ xã Thung Khe (Mai Châu) chính thức không còn chi bộ sinh hoạt ghép khi tách 2 chi bộ xóm Thung ẳng và Hoàng Tiến để thành lập chi bộ riêng. Xóm Hoàng Tiến chỉ có 2 đảng viên nên xã đưa 3 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan về sinh hoạt, nâng tổng số đảng viên lên 5 đồng chí và đủ điều kiện thành lập chi bộ.

Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về việc thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016- 2020.

Mai Châu 4.513 hộ thoát nghèo từ vốn chính sách

(HBĐT) - Sáng 8/9, UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Xã Phúc Tuy đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác Hồ

(HBĐT) - Việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đi vào thực chất không những đem lại hiệu quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính mà còn mở ra nhiều hướng đi tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở xã vùng sâu Phúc Tuy của huyện Lạc Sơn.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn: Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(HBĐT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Xứng đáng là mái trường nơi Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Một ngày đầu tháng 8, căn nhà nhỏ của thầy giáo Phạm Ngọc Thể, nguyên giáo viên trường Thanh niên lao động XHCN (nay là trường PT DTNT THPT tỉnh) trở nên ấm cúng hơn khi đón học sinh đến thăm, để được nghe ông kể về kỷ niệm những lần gặp Bác.