(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2017, BCH Đảng bộ huyện Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến các tổ chức Đảng, CB, ĐV trên địa bàn.

 

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Ngay trong tháng, Huyện ủy đã hoàn thành học tập, quán triệt NQ cho 112 đồng chí là ủy viên BCH, BTV và các chức danh chủ chốt của huyện. Song song với việc chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ trực thuộc và các TCCS Đảng tổ chức học tập, quán triệt NQ cho toàn thể CB, ĐV, BTV Huyện ủy triển khai Chương trình hành động thực hiện NQ của BCH Đảng bộ huyện. Thành lập bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc để tổ chức triển khai thực hiện NQ. Công tác nắm tình hình nội bộ, diễn biến tư tưởng CB, ĐV, thẩm tra, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị của quần chúng và đảng viên được tăng cường. Kết quả bước đầu cho thấy, việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc NQ T.ư 4 (khóa XII) có ý nghĩa quan trọng giúp CB, ĐV nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Văn Khâm, thông qua triển khai học tập, quán triệt và thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận CB, ĐV chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số tổ chức Đảng, đảng viên còn lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc còn bị động, hiệu quả chưa cao. Đó là những vần đề cần nghiêm túc khắc phục, sửa chữa.

 

Đến hết quý I/2017, 100% TCCS Đảng trong huyện đã hoàn thành việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII). 100% đảng viên là cấp ủy các cấp xây dựng Chương trình hành động thực   hiện NQ. Hầu hết CB,ĐV trong Đảng bộ đã viết và nộp bản thu hoạch cá nhân sau khi học tập, quán triệt NQ.

 

Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị Bùi Văn Thập cho biết: Việc tổ chức quán triệt, học tập NQ trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chúng tôi tập trung quán triệt để CB,ĐV nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng, những nội dung trọng tâm cần triển khai, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, nhất là người đứng đầu để chỉ đạo thực hiện NQ có hiệu quả. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện làm chiếu lệ, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của NQ đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ CB,ĐV như NQ đã đề ra.

 

Năm 2014, do có đảng viên là cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật, Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu, trong 2 năm 2015-2016, Đảng bộ đã đạt danh hiệu TCCS Đảng TSVM.  Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Đoàn Đức Toàn, để thực hiện có hiệu quả NQ T.ư 4 (khóa XII) trước hết, mỗi CB, ĐV phải nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban chấp hành T.ư đã thẳng thắn chỉ ra  27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó đòi hỏi các tổ chức Đảng và đội ngũ CB, ĐV phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Đó là cơ sở cho mỗi CB, ĐV suy ngẫm và hành động, tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác và xử lý đối với những tập thể, CB, ĐV vi phạm. Bởi vậy, Đảng bộ yêu cầu CB, ĐV phải nghiên cứu, nắm vững để phòng tránh và khắc phục.

 

Nắm vững các nhóm giải pháp để thực hiện NQ đạt hiệu quả cao, đó là quan điểm của Phó Bí thư Đảng ủy xã Lạc Thịnh Bùi Thị Len.  NQ đã đề ra các nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; KT, GS, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể CT-XH. Trong đó có một số giải pháp mới rất quan trọng như: đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước... Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ trì triển khai thực hiện ở cấp mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 

Theo Bí thư Huyện uỷ Bùi Trung Kiên, để việc thực hiện NQ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra cần phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đồng thời gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, có hiệu quả.

                             

                                                                  Đức Phượng

 

Các tin khác


Hiệu quả dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh do địa hình chia cắt, độ dốc lớn, giao thông khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu. Việc người dân tiếp cận với sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Đà Bắc thuộc diện huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Chính phủ. Huyện có 19 xã và 1 thị trấn, trong đó 14 xã thuộc khu vực III, 5 xã khu vực II, 15 xã vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách giảm nghèo đã được triển khai trên địa bàn.

Nỗ lực xóa đói, giảm nghèo ở xã vùng cao Yên Lập

(HBĐT) - Là xã vùng cao, thuộc khu vực 135, đời sống kinh tế của bà con ở xã Yên Lập (Cao Phong) vẫn còn không ít khó khăn. Những năm qua, chính quyền và người dân không ngừng nỗ lực, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa những việc làm theo tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Nhìn lại 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hòa Bình Quách Tùng Dương đánh giá: Việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và nội dung sinh hoạt của chi bộ.

Xác định nội dung đột phá là cải cách hành chính; lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, vấn đề cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành quan tâm triển khai gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, CCHC vẫn được xác định là một trong những điểm “yếu” của tỉnh.

Những kỷ niệm khó quên

(HBĐT) - Sau ngày chiến dịch toàn thắng, các đơn vị đã tham gia chiến dịch tổ chức bình bầu những chiến sĩ tiêu biểu đại diện cho đơn vị lên gặp Bác. Chiều 19/5/1954, đoàn cán bộ, chiến sĩ đã lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ thay mặt cho các chiến sĩ toàn quân đến chúc mừng sinh nhật Bác. Khoảng 10 giờ đêm, Bác tới. Mọi người đều cảm động quá, lúng túng chào Bác. Bác bảo:“Bác bận việc, bây giờ mới đến thăm các cháu được. Các cháu đi đường có mệt không? Các cháu về chậm một ngày, Bác mong lắm! Bây giờ thấy các cháu khỏe, Bác yên tâm. Thôi Bác về để các cháu nghỉ”.

Góp sức trẻ dựng xây quê hương

(HBĐT) - Về Thung Trâm (xã Hưng Thi, Lạc Thủy) những ngày tháng tư, hiện lên trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà ven đê, con đường nhỏ chạy giữa bãi ngô ngát xanh đón gió đầu hè. Vùng quê bình yên ấy chính là nơi sinh ra người anh hùng LLVT Bùi Văn Nê - tấm gương sáng của tuổi trẻ Hòa Bình đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.