(HBĐT) - Đúng 14h00p ngày 3/10, tại Cung Văn hóa tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc và bế mạc. Đại hội diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ ngày 01 đến ngày 03/10/2020). Dự Đại hội có 347 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và quyết tâm đổi mới, đại diện cho trên 67.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trước khi diễn ra các nội dung Đại hội, ngày 01/10, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 1/10, Đại hội tiến hành phiên trù bị.

Ngày 2/10, Đại hội đã trọng thể khai mạc tại Cung Văn hóa tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 52 đồng chí. BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu BTV Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong phiên làm việc buổi sáng ngày 3/10, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


* Chiều ngày 03/10/2020, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường và bế mạc.

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ tham gia vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

* Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phần tham luận đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

* Đại biểu Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy mở đầu phần tham luận trong phiên làm việc buổi chiều.


Đại biểu Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác Kiểm tra, giám sát (KTGS) được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện. Từ đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự quy định. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra tài chính Đảng... Nhìn chung, các cuộc KTGS đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng ngày càng nâng lên, nội dung được xây dựng khá toàn diện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác KTGS.

Trong nhiệm kỳ mới, công tác KTGS cần được nâng cao hơn nữa về chất lượng và hiệu quả, đồng thời cần xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy thực hiện đồng bộ giữa công tác KTGS một cách chủ động, toàn diện và chặt chẽ. Xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra tinh thông về nghiệp vụ, hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, linh hoạt, nhạy bén. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của UBKT theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng.

* Tham luận tiếp theo do đại biểu Lại Anh Tuấn, Bí thư Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện.

Đại biểu Lại Anh Tuấn, Bí thư Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện.

Nhiệm kỳ qua, chất lượng hoạt động kiểm sát có sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng tốt hơn. Hạn chế thấp nhất oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, quyền, lợi ích của công dân được tôn trọng, bảo vệ.  Ngành Kiểm sát Hòa Bình đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố vụ án, cũng như quá trình điều tra vụ án đảm bảo chất lượng truy tố; tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Vì vậy, đã hạn chế thấp nhất việc xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không xảy ra việc hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh.

 Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành KSND tỉnh cần thực hiện tốt phương châm: "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Theo đó, thời gian tới tập trung tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, các đạo luật mới về tư pháp; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử xây dựng, phát triển, hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt hơn công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, đảm bảo tiến độ giải quyết án, không để xảy ra oan, sai, vi phạm tố tụng; kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động tố tụng.

 

* Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp, phát biểu của đại biểu Đại hội vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 


Toàn cảnh Đại hội


* 15h00p: Đại hội nghỉ giải lao. 

 

* 15h30p: Đại hội tiếp tục làm việc.

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Đại hội kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Tại phiên làm việc ngày 02/10/2020, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 52 đồng chí.  

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất diễn ra buổi tối cùng ngày, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 12 đồng chí. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí: Bùi văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII và các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.  

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVII

Bí thư Tỉnh ủy


Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN


Các Phó Bí thư Tỉnh ủy


Đồng chí BÙI VĂN KHÁNHĐồng chí BÙI ĐỨC HINH


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVII 

1. Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN

2. Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH

3. Đồng chí BÙI ĐỨC HINH

4. Đồng chí NGUYỄN VĂN TOÀN

5 . Đồng chí NGUYỄN TIẾN SINH

6. Đồng chí NGUYỄN ĐỒNG 

7. Đồng chí BÙI TIẾN LỰC 

8. Đồng chí BÙI THỊ MINH

9. Đồng chí QUÁCH THẾ NGỌC

10. Đồng chí LÊ XUÂN MINH

11. Đồng chí NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG

12. Đồng chí NGÔ NGỌC ĐỨC


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII

(Xếp theo ABC)

 

1. Đồng chí TRẦN TUẤN ANH

2. Đồng chí NGUYỄN TUẤN ANH

3. Đồng chí HOÀNG ĐỨC CHÍNH

4. Đồng chí NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

5. Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯƠNG

6. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

7. Đồng chí HÀ VĂN DI

8. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC DŨNG

9. Đồng chí PHẠM TIẾN DŨNG

10. Đồng chí HOÀNG THỊ DUYÊN

11. Đồng chí BÙI QUANG ĐIỆP

12. Đồng chí NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

13. Đồng chí NGUYỄN ĐỒNG

14. Đồng chí NGÔ NGỌC ĐỨC

15. Đồng chí HOÀNG XUÂN GIAO

16. Đồng chí BÙI THU HẰNG

17. Đồng chí BÙI ĐỨC HẬU

18. Đồng chí BÙI ĐỨC HINH

19. Đồng chí ĐINH VĂN HÙNG

20. Đồng chí PHẠM QUỐC HƯNG

21. Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH

22. Đồng chí VÕ NGỌC KIÊN

23. Đồng chí BÙI TRUNG KIÊN

24. Đồng chí QUÁCH THỊ KIỀU

25. Đồng chí TRẦN HẢI LÂM

26. Đồng chí ĐINH ĐỨC LÂN

27. Đồng chí QUÁCH TẤT LIÊM

28. Đồng chí BÙI VĂN LUYẾN

29. Đồng chí BÙI TIẾN LỰC

30. Đồng chí BÙI THỊ MINH

31. Đồng chí LÊ XUÂN MINH

32. Đồng chí ĐẶNG BÍCH NGỌC

33. Đồng chí QUÁCH THẾ NGỌC

34. Đồng chí NGUYỄN HUY NHUẬN

35. Đồng chí BÙI THỊ NIỀM

36. Đồng chí NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG

37. Đồng chí NGUYỄN TIẾN SINH

38. Đồng chí ĐẶNG MAI SƠN

39. Đồng chí ĐINH CÔNG SỨ

40. Đồng chí LÊ VĂN THẠCH

41. Đồng chí ĐINH THỊ THẢO

42. Đồng chí BÙI VĂN THẮNG

43. Đồng chí NGUYỄN VĂN THẮNG

44. Đồng chí NGUYỄN HOÀNG THƯ

45. Đồng chí BÙI QUANG TOÀN

46. Đồng chí NGUYỄN VĂN TOÀN

47. Đồng chí BÙI VĂN TRƯỜNG

48. Đồng chí NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

49. Đồng chí ĐINH ANH TUẤN

50. Đồng chí LẠI ANH TUẤN

51. Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN

52. Đồng chí BÙI THỊ KIM TUYẾN

 

        DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XVII

 

                                1. Đồng chí NGUYỄN TIẾN SINH - Chủ nhiệm

    2. Đồng chí ĐINH VĂN HÙNG

      3. Đồng chí NGUYỄN HỮU ĐẠT

4. Đồng chí BÙI THỊ MINH

5. Đồng chí HOÀNG NAM AN

6. Đồng chí BÙI VĂN KHUYÊN

7. Đồng chí NGUYỄN THÀNH CHUNG

8. Đồng chí NGUYỄN XUÂN HẢI

9. Đồng chí NGUYỄN ĐĂNG KHOA

10. Đồng chí BÙI THỊ NHÂM

11. Đồng chí NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

 

* Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, thay mặt các đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

"Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 52 đồng chí. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc và tin tưởng rằng, với đường lối đổi mới của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh, sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho mỗi cá nhân cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh giao phó.

Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XVII xin hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững và giầu đẹp". 

* Đồng chí Nguyễn Đồng – Trưởng Đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

* Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc Đại hội.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII khẳng định: Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết cácdân tộc;huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã hoàn thành đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp.

Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng và nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý, dốc sức, dốc lòng cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và tình yêu, niềm tự hào về quê hương Hòa Bình, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh.

 

* 1630p: Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ và bế mạc Đại hội.


Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ và bế mạc Đại hội

Sau 3 ngày (từ 01 – 03/10/2020) làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã hoàn thành đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp.


Báo Hòa Bình điện tử thực hiện

 

Các tin khác


Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn: Xác định rõ người, rõ việc, khắc phục yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

(HBĐT) - Ngày 24/11, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

(HBĐT) - Ngày 24/11, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Hội đồng Nhân dân tỉnh: Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18

(HBĐT) - Ngày 23/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nhằm thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Sáng 19/11, tại xã Bình Thanh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế; Bạch Thị Hương Thủy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã trên địa bàn huyện Cao Phong. Tham gia buổi tiếp xúc có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Cao Phong.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi

(HBĐT) - Sáng 18/11, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Kim Bôi về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 17/11, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, UB MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các ban, sở, ngành, huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục