(HBĐT) - Sáng 30/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XVII.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tinh ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Cho ý kiến vào Báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2023, các đại biểu đánh giá: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ, chính quyền, LLVT, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tình hình KT-XH đạt được một số kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,32%. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 1.426,9 tỷ đồng, bằng 20% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực; đã thu hút được 7 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 611,4 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; QP-AN được giữ vững. 

Hội nghị thống nhất cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ quý II và thời gian tiếp theo. 


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.  

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của BTV Tỉnh ủy, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tờ trình của BTV Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/01/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 tại Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Tờ trình của BTV Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 24/42018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, hội nghị đã quán triệt các văn bản mới của T.Ư về công tác xây dựng Đảng và triển khai một số nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2023. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tăng cường công tác phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, điều hành triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên có chức vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, cá biệt có trường hợp là cán bộ chủ chốt bị khởi tố vì vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành công tác lập, công bố và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; quảng bá, cung cấp thông tin, thu hút đầu tư vào tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; xây dựng hồ sơ khoa học đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Di tích khảo cổ hang xóm Trại và Mái Đá Làng Vành, huyện Lạc Sơn; Ban hành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình”; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận nền Văn hóa Hòa Bình là di sản thế giới. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

 Đối với các dự thảo báo cáo và kết luận, tờ trình xin ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Nhân dịp này, BTV Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen cho 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ huyện Lạc Thủy và Đảng bộ huyện Yên Thủy) đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022. 


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tinh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.


Đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản của TƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ.


Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ và nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT trình bày kịch bản tăng trưởng của tỉnh trong năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn báo cáo công tác GPMB dự án hồ Khả, Đồi Thung, Quý Hòa.


Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy báo cáo tình hình triển khai 2 dự án trọng điểm về du lịch trên địa bàn huyện.

 

Lê Chung

Các tin khác


Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

(HBĐT) - Sáng 7/6, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng ủy Quân sự tỉnh. 

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Huyện ủy Tân Lạc

(HBĐT) - Chiều 6/6, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Huyện ủy Tân Lạc.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay (6/6), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, trong đó Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thẩm định Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Bộ KH&ĐT tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh (QHT) Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của QHT Hòa Bình.

Ngày làm việc thứ 12, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và một số dự án luật khác

(HBĐT) - Ngày 5/6, buổi sáng, Quốc hội (QH) nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Sau đó, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Tâm điểm hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay (5/6), Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 5 với tâm điểm là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục