(HBĐT) - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhận thức, tư duy, cách làm và diện mạo Mường Bi thay đổi đáng ghi nhận. Các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH có những chuyển động tích cực. Có thể thấy được sự chuyển mình rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực KT-XH, từ vùng thuận lợi đến vùng cao, vùng sâu, xa của huyện Tân Lạc.
Năm 2022, sản phẩm bưởi đỏ xã Thanh Hối (Tân Lạc) được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. 

Những sản phẩm cụ thể 

Thị trấn Mãn Đức được quy hoạch, đầu tư nhiều công trình dự án, phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ. Dự án khu đô thị Mường Khến Heritage có quy mô 14,7 ha tại trung tâm thị trấn Mãn Đức. Dự án khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức quy mô 9,8 ha được quy hoạch kết nối đồng bộ với hạ tầng trên địa bàn. Khu vực xã Phong Phú tiếp tục quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án công nghiệp tạo chuyển dịch cơ cấu dân số đô thị. Các dự án trọng điểm, nhất là giao thông như tuyến đường 435 kết nối TP Hòa Bình với xã Suối Hoa đã đưa vào khai thác, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào vùng lõi hồ Hòa Bình; tuyến đường nối quốc lộ 6 qua xã Mỹ Hòa - Suối Hoa dài 14,8 km đang được khẩn trương thi công, khi đưa vào khai thác sẽ phá vỡ thế độc đạo, cải thiện mạnh giao thương các xã trong khu vực. Nhiều dự án sản xuất công nghiệp được hỗ trợ  phát huy hiệu quả tại các xã: Phong Phú, Đông Lai, Thanh Hối... Dự án nhà máy dệt kim Supertex - Tân Lạc triển khai tại xã Thanh Hối dự kiến cuối năm nay đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.300 lao động địa phương.

Thanh Hối là xã rộng, đông dân, từng là địa phương có truyền thống trong phong trào làm giao thông nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, phát triển vùng bưởi đỏ, bưởi da xanh, người dân chịu khó, chuyên cần. Đồng chí Bùi Thị Bích, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Thanh Hối cho biết: Qua 3 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiều mặt công tác có chuyển biến. Hạ tầng được đầu tư, đường vào xóm đổ bê tông, trồng hoa cây cảnh tươi mới, phong quang. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), duy trì 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 6 vườn mẫu tại xóm Tân Hương và xóm Nen 2; tiếp tục nhân rộng, triển khai xây dựng thêm 1 khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xóm Tân Tiến… Người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy, sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn an toàn. Sản phẩm bưởi đỏ trên địa bàn đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Cán bộ, Nhân dân tích cực phát triển chăn nuôi, thương mại dịch vụ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,2%.

Huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc lan tỏa rộng khắp các xóm bản, khu dân cư, từ vùng thấp đến vùng cao. Chất lượng cán bộ được cải thiện mạnh, bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân… Đây là những sản phẩm cụ thể, hiệu quả trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc theo hướng gần dân, sát thực tế, đưa nhanh NQĐH Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.
Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Huyện ủy kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện, quy chế làm việc của BCH, chương trình làm việc toàn khoá của Huyện uỷ; quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ. Trên cơ sở đó, hàng năm xây dựng chương trình làm việc của Huyện ủy, BTV Huyện ủy theo quy chế và chương trình làm việc đã được thông qua; lựa chọn những nội dung lớn, có tính bao quát, toàn diện trên các lĩnh vực để ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Các nghị quyết, chỉ thị về: Tăng cường lãnh đạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản phẩm bưởi Tân Lạc giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 28/12/2022 của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; các văn bản chỉ đạo về quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng... đang thúc đẩy mạnh mẽ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. 

Thời gian qua, các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh hoạt Đảng được cải thiện rõ rệt, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm. Nửa nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp được 406 đảng viên, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hàng năm, số đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93%; trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt mục tiêu nghị quyết. Bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có tiến bộ rõ rệt. Kinh tế của huyện phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, bộ mặt NTM và đô thị có nhiều khởi sắc. Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt ở mức khá cao so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Năm 2020 đứng thứ 4/10 huyện, thành phố; năm 2021 đứng thứ 2/10 huyện, thành phố; năm 2022 đứng thứ 2/10 huyện, thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, đạt 75% so với NQĐH, an sinh xã hội được đảm bảo...

Vì mục tiêu phát triển bền vững

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Tân Lạc Đinh Anh Tuấn cho biết: Qua nửa nhiệm kỳ lãnh đạo thực hiện các mục tiêu NQĐH, Đảng bộ huyện đúc rút những bài học kinh nghiệm, đó là: Phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp uỷ, tổ chức Đảng; tập trung lãnh đạo toàn diện, giữ vững nguyên tắc, đúng điều lệ, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp uỷ; linh hoạt trong xử lý công việc, sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của cấp trên phải có biện pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của huyện, tổ chức thực hiện đồng bộ. Đổi mới tư duy lãnh đạo về kinh tế, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá của huyện, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và huy động các nguồn lực trong huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đưa kinh tế huyện phát triển nhanh, bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh toàn diện.

Huyện Tân Lạc tập trung tiếp tục lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, tranh thủ sự hỗ trợ, huy động tốt các nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở dịch vụ, thương mại, du lịch; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng huyện là đơn vị có phong trào xuất sắc toàn diện, phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu kinh tế của huyện đạt mức phát triển trung bình của tỉnh.

Hương Lan


Các tin khác


Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh


 Bài 1- Nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ (CB) là cái gốc của mọi công việc… Công việc thành công hay thất bại đều do CB tốt hay kém”. Trong văn kiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm được chỉ ra đầu tiên đó là "tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng… xây dựng đội ngũ đảng viên và CB các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Điều này đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ (CTCB). Thực hiện NQĐH XIII của Đảng, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hàng loạt giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá, chiến lược đã được tỉnh ta triển khai để khắc phục những yếu kém trong CTCB. Từng bước xây dựng đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, toàn diện.

Đột phá từ một Chỉ thị: Bài 2 - Những đồng vốn "quý như vàng”

(HBĐT) - Nhờ nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương (NSĐP) sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi đồng vốn chuyển sang là thêm một sự đồng hành, một cơ hội để có thêm những người lao động vượt lên khó khăn.  

Đột phá từ một Chỉ thị: Bài 1 - Trụ cột giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Sau gần 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội đã tác động tích cực đến hoạt động TDCS trên địa bàn tỉnh. Hơn 20 năm triển khai TDCS, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành một trong những trụ cột trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội đã giúp trụ cột này thêm vững chắc hơn.

Muôn hình vạn trạng thủ đoạn buôn ma túy

(HBĐT) - Mua bán, vận chuyển ma túy trái phép được thực hiện với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thủ đoạn vận chuyển ma túy trên các phương tiện công cộng, do chính lái xe thực hiện là hành vi ngụy trang đặc biệt nguy hiểm, khó phát hiện, đấu tranh. Nguy hiểm hơn, lái xe là đối tượng nghiện lâu năm, phương thức vận chuyển này đặt tính mạng của hành khách trong thế "ngàn cân treo sợi tóc”.

Hân hoan chào đón năm học mới

(HBĐT) - Sáng 5/9, trên khắp các nẻo đường từ TP Hoà Bình đến trung tâm các huyện cũng như các xã, phường, thị trấn, học sinh các cấp học hân hoan đến trường trong những bộ đồng phục mới cùng cờ, hoa rực rỡ chào đón năm học 2023-2024 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ em đến trường.

Thắm đượm tình quân dân

(HBĐT) - Đón chúng tôi trong "ngôi nhà bộ đội”, chị Bùi Thị Huyền, xóm Đôm Thượng, xã Định Cư (Lạc Sơn) phấn khởi chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xóm. Em trai là liệt sỹ, tôi là người trực tiếp thờ cúng. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên lâu nay gia đình sống và thờ cúng em trai trong ngôi nhà xuống cấp. Vậy nên khi được các chú bộ đội hỗ trợ, xây tặng ngôi nhà mới tôi rất hạnh phúc và biết ơn. Chỉ sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành. Cuộc sống gia đình tôi như bước sang một trang mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục