Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 1 thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại và 1 quyết định giao xác minh nội dung khiếu nại. Ban hành 31 văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tiếp công dân tỉnh liên quan đến xử lý đơn và tiếp công dân (14 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 11 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân; 3 văn bản đôn đốc đối với những đơn đủ điều kiện xử lý; 3 văn bản khác). Đồng thời thực hiện lưu đơn theo quy định của pháp luật đối với những đơn không đủ điều kiện xử lý và đơn đã được giải quyết hết thẩm quyền.

Đ.T

Các tin khác


Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Xã Phú Cường: Lan tỏa phong trào hiến đất trong nhân dân

Thời gian qua, xã Phú Cường (Tân Lạc) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng hạ tầng cơ sở như: mở rộng đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học… góp phần thay đổi diện mạo quê hương, hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước ngày 1/7 lên bao nhiêu?

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 đồng thời sẽ tiến hành xây dựng điều chỉnh 3 mức lương hưu phù hợp cho từng nhóm đối tượng ở từng giai đoạn.

Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục