(HBĐT) - Ngày 6/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.                                                            Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức cấp ủy, các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu cấp ủy các cấp cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Tập trung rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối theo hướng giảm đầu mối những cơ quan, đơn vị tương đồng và tinh giản biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp. Tinh giản 7 biên chế/1.121 tổng biên chế được giao. Xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể CT-XH của tỉnh. Tham mưu hoàn thành các bước về xây dựng quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026...

Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn những hạn chế: Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo tỉ lệ theo quy định. Nhân sự đưa vào quy hoạch BCH của một số Đảng bộ nhưng chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc huyện còn khép kín. Việc tinh giản biên chế ở một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng lộ trình đã đăng ký. Nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa đều…

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Chủ động rà soát, tham mưu cấp ủy tỉnh tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của T.Ư, tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hoàn thiện Đề án danh mục vị trí việc làm của các đơn vị khối Đảng, đoàn thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, nhiệm, điều động và chính sách cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn của tỉnh. Thực hiện thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng, sở của tỉnh. Tiếp tục tham mưu sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế. Tham mưu cấp ủy Đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020...


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017 với cán bộ ngành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngành cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy định, nơi nào không làm đủ trả lại. Đánh giá cán bộ còn bệnh thành tích, cần dựa trên chỉ tiêu, kế hoạch giao. TCCS Đảng TS-VM phải hoàn thành hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Luân chuyển cán bộ phải theo quy hoạch; làm rõ luân chuyển và điều động. Quan tâm nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, thực hiện làm điểm ở 2 huyện. Nghiên cứu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các trường học; giảm đầu mối cấp huyện; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ ngang; thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, bản, tổ dân phố; sáp nhập tổ chức bộ máy cấp phòng của sở. Khẩn trương lập đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng, sở. Cần làm tốt hơn chính sách cán bộ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu có giải báo chí viết về xây dựng Đảng (giải búa liềm vàng). Đồng chí cũng đề nghị T.Ư cần quan tâm có cán bộ người DTTS. Lập kế hoạch tinh giản biên chế trên tổng số cán bộ hiện có, không phải số cán bộ được giao.

                        Cẩm Lệ


Các tin khác


Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên A. bị UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Vậy tổ chức Đảng có thẩm quyền nào là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với khiếu nại của đồng chí đó?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thựuc hiện hiệu quả Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Bám sát Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị về thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 56, của BTV Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII), UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất BTV Tỉnh ủy đưa các nội dung trong NQ T.ư 4 (khóa XII) vào Chương trình trình KT,GS năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) và kịp thời bổ sung vào Chương trình KT,GS hàng năm của UBKT Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo UBKT các cấp điều chỉnh, bổ sung và đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện NQ T.ư 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình KT,GS hàng năm của cấp mình và báo cáo kết quả thực hiện lên cấp trên theo quy định.

Nợ công mà đầu tư không hiệu quả sẽ gây thiệt hại “kép”

Ngay từ đầu phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sáng 16-11, nhiều đại biểu đã chất vấn và tranh luận khá gay gắt về vấn đề nợ công vẫn đang tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, trong khi đầu tư công không hiệu quả. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cũng tham gia trả lời về vấn đề này.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh

Ngày 15-11, các đại biểu Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường. Buổi sáng, QH biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp và thảo luận dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Buổi chiều, QH thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Nêu cao vai trò đảng viên trong đấu tranh chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

(HBĐT) - Trước thềm Đại hội CCB xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, một số đối tượng có hành vi phát tờ rơi với tiêu đề "Văn hóa Phúc Tiến” mang nội dung nói xấu cán bộ, đảng viên xóm Mon, gây mất ANTT. Sau khi được đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội báo cáo sự việc, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, thu giữ 29 tờ rơi in trên giấy A4 theo thể thơ lục bát ở các điểm nhà văn hóa xóm Đoàn Kết I, Đoàn Kết II và xóm Mon. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tư tưởng giúp đại hội thành công tốt đẹp. Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của đảng viên, sự chủ động của huyện trong công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.

Hiệu quả tinh gọn bộ máy ở Quảng Ninh

Bốn năm qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế.