(HBĐT) - Ngày 6/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.                                                            Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức cấp ủy, các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu cấp ủy các cấp cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Tập trung rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối theo hướng giảm đầu mối những cơ quan, đơn vị tương đồng và tinh giản biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp. Tinh giản 7 biên chế/1.121 tổng biên chế được giao. Xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể CT-XH của tỉnh. Tham mưu hoàn thành các bước về xây dựng quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026...

Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn những hạn chế: Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo tỉ lệ theo quy định. Nhân sự đưa vào quy hoạch BCH của một số Đảng bộ nhưng chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc huyện còn khép kín. Việc tinh giản biên chế ở một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng lộ trình đã đăng ký. Nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa đều…

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Chủ động rà soát, tham mưu cấp ủy tỉnh tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của T.Ư, tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hoàn thiện Đề án danh mục vị trí việc làm của các đơn vị khối Đảng, đoàn thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, nhiệm, điều động và chính sách cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn của tỉnh. Thực hiện thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng, sở của tỉnh. Tiếp tục tham mưu sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế. Tham mưu cấp ủy Đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020...


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017 với cán bộ ngành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngành cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy định, nơi nào không làm đủ trả lại. Đánh giá cán bộ còn bệnh thành tích, cần dựa trên chỉ tiêu, kế hoạch giao. TCCS Đảng TS-VM phải hoàn thành hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Luân chuyển cán bộ phải theo quy hoạch; làm rõ luân chuyển và điều động. Quan tâm nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, thực hiện làm điểm ở 2 huyện. Nghiên cứu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các trường học; giảm đầu mối cấp huyện; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ ngang; thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, bản, tổ dân phố; sáp nhập tổ chức bộ máy cấp phòng của sở. Khẩn trương lập đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng, sở. Cần làm tốt hơn chính sách cán bộ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu có giải báo chí viết về xây dựng Đảng (giải búa liềm vàng). Đồng chí cũng đề nghị T.Ư cần quan tâm có cán bộ người DTTS. Lập kế hoạch tinh giản biên chế trên tổng số cán bộ hiện có, không phải số cán bộ được giao.

                        Cẩm Lệ


Các tin khác


Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 21/9, tại Cục Thuế tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1/7/2013- 30/6/2017).

Công khai, minh bạch việc thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. Một trong những nhiệm vụ được UBKT các cấp trong tỉnh chú trọng là phối hợp triển khai thường xuyên, nghiêm túc hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tổ chức Đảng có thẩm quyền kết luận đảng viên A. có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã nhiều lần mời đến làm việc nhưng đồng chí A. không có mặt và không có lý do chính đáng. Trường hợp này, tổ chức Đảng có thẩm quyền có xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên A. hay không?

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Những năm qua, cấp uỷ và UBKT Đảng uỷ phường Hữu nghị (TP Hòa Bình) thường xuyên coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót, hạn chế của tổ chức Đảng và đảng viên.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật hai cán bộ

Ngày 20-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Tờ trình số 72-TTr/UBKTTW, ngày 19-9-2017 và Tờ trình số 73-TTr/UBKTTW, ngày 19-9-2017), Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với hai đồng chí Nguyễn Phong Quang và Nguyễn Anh Dũng.

Triển khai kế hoạch phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2017

(HBĐT) - Ngày 20/9, Ban quản lý quỹ "Vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức phát động tháng cao điểm ủy hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo” năm 2017. Tham gia có các đồng chí là thành viên Ban Quản lý quỹ "Vì người nghèo” tỉnh.