(HBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2018.

Trong quý I, Huyện ủy Lạc Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được các cấp ủy Đảng chỉ đạo thường xuyên. BCH, BTV Huyện ủy ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, huyện chỉ đạo gieo trồng gần 4.800 ha lúa và cây màu vụ chiêm xuân, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3 tháng đầu năm đạt gần 23% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, giá trị ngành dịch vụ đạt trên 320 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đó là: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, công tác phát triển đảng viên mới chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM còn hạn chế. Kết quả cải cách hành chính tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao, trong đó có nhiều trường hợp là đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các chi, đảng bộ xã, thị trấn cần bám sát chương trình nhiệm vụ trọng tâm theo từng tháng, quý để tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phát huy tính năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, khuyến khích tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về xây dựng NTM với quyết tâm đến năm 2021 huyện Lạc Thủy sẽ đạt huyện NTM.

Hà Chung

(Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2018

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2018 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT)-Sáng 13/7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) -Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản về công tác KT, GS. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đảng ủy quân sự tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - nhìn lại nửa nhiệm kỳ

(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác KT, GS và kỷ luật Đảng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Mạnh Tường cho biết:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng)

(HBĐT) - Ngày 12/7, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng). Nội dung hội nghị, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.