(HBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2018.

Trong quý I, Huyện ủy Lạc Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được các cấp ủy Đảng chỉ đạo thường xuyên. BCH, BTV Huyện ủy ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, huyện chỉ đạo gieo trồng gần 4.800 ha lúa và cây màu vụ chiêm xuân, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3 tháng đầu năm đạt gần 23% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, giá trị ngành dịch vụ đạt trên 320 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đó là: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, công tác phát triển đảng viên mới chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM còn hạn chế. Kết quả cải cách hành chính tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao, trong đó có nhiều trường hợp là đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các chi, đảng bộ xã, thị trấn cần bám sát chương trình nhiệm vụ trọng tâm theo từng tháng, quý để tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phát huy tính năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, khuyến khích tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về xây dựng NTM với quyết tâm đến năm 2021 huyện Lạc Thủy sẽ đạt huyện NTM.

Hà Chung

(Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Cố vấn Nhà nước Myanmar thăm Việt Nam: Thúc đẩy lợi ích song trùng

Bên cạnh sự tin cậy chính trị và những cơ chế hợp tác sẵn có, lợi ích song trùng là nhân tố quan trọng nhất gắn kết hai quốc gia.

Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung, chương trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy vừa làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan nhà nước: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Ngày 15/1/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định 750-QĐ/TU ban hành Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013 -2017 (Đề án 750). Sau 5 năm thực hiện Đề án, việc thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Sáng 18-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (HCKTĐB) chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo nhằm thảo luận việc xây dựng Dự án Luật Đơn vị HCKTĐB.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội và đội ngũ những người làm báo

Sáng 17-4, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2018.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ với MTTQ Việt Nam

Ngày 17-4, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2017, bàn nhiệm vụ công tác năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.