(HBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2018.

Trong quý I, Huyện ủy Lạc Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được các cấp ủy Đảng chỉ đạo thường xuyên. BCH, BTV Huyện ủy ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, huyện chỉ đạo gieo trồng gần 4.800 ha lúa và cây màu vụ chiêm xuân, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3 tháng đầu năm đạt gần 23% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, giá trị ngành dịch vụ đạt trên 320 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đó là: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, công tác phát triển đảng viên mới chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM còn hạn chế. Kết quả cải cách hành chính tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao, trong đó có nhiều trường hợp là đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các chi, đảng bộ xã, thị trấn cần bám sát chương trình nhiệm vụ trọng tâm theo từng tháng, quý để tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phát huy tính năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, khuyến khích tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về xây dựng NTM với quyết tâm đến năm 2021 huyện Lạc Thủy sẽ đạt huyện NTM.

Hà Chung

(Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố và vấn đề tinh gọn bộ máy ở cơ sở

Bài 4 - Những kinh nghiệm từ thực tiễn

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình thực hiện thí điểm việc nhập xóm, tổ dân phố khá sớm so với cả nước và có thể nói là đón đầu Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6 BCH T.ư Đảng khóa XII. Việc cần thiết nhưng chưa từng làm nên không tránh khỏi những khó khăn, vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Song, tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố phạm vi toàn tỉnh thuận lợi.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

(HBĐT) - Thời gian qua, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH); hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, ủy ban MTTQ và tổ chức CT-XH các cấp đã được triển khai đồng bộ, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đề nghị hợp tác trên biển

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hợp tác trên biển theo đúng luật pháp quốc tế, phù hợp với quyền và lợi ích của Việt Nam, người phát ngôn nêu rõ.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Sáng 20-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì phiên họp thứ nhất của Uỷ ban. Cùng dự có các đồng chí: Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Vũ Đức Đam, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Uỷ ban.

Hội thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi tỉnh lần thứ nhất năm 2018

(HBĐT) - Ngày 20/9, tại huyện Tân Lạc, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội thi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã giỏi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2018. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí nhà nước về tôn giáo cho 90 cán bộ cơ sở

(HBĐT) - Ngày 20/9, Tại xã Thanh Lương, Sở nội vụ phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ quản lí nhà nước về công tác tôn giáo cho 90 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị, cán bộ công chức và trưởng xóm của 5 xã: Thanh Lương, Hợp Thanh, Cao Dương, Long Sơn và Hợp Châu. Đây là các địa phương có nhiều đồng bào công giáo ở huyện Lương Sơn.