(HBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn khóa XXVI vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2018.


Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2018. Theo đó trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018, vượt qua khó khan, thử thách, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã cơ bản đạt tiến độ những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, dự kiến có 14/18 chỉ tiêu sẽ đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kết thúc nửa nhiệm kỳ, kinh tế phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai và nhân dân hưởng ứng, đến nay toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp Những thành tựu đạt được đã khẳng định sự đi lên của huyện, tạo tiền đề cho huyện phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra trong nữa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu tạo sự phát triển bứt phá về kinh tế; tạo bước phát triển mạnh mẽ về văn hóa - xã hội, tập trung giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đạt thấp hoặc có khả năng khó đạt; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới công tác dân vận và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; chăm lo củng cố tổ chức đảng, tạo chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

Đỗ Hương

Huyện đoàn Lạc Sơn

Các tin khác


Nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố và vấn đề tinh gọn bộ máy ở cơ sở

Bài 4 - Những kinh nghiệm từ thực tiễn

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình thực hiện thí điểm việc nhập xóm, tổ dân phố khá sớm so với cả nước và có thể nói là đón đầu Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6 BCH T.ư Đảng khóa XII. Việc cần thiết nhưng chưa từng làm nên không tránh khỏi những khó khăn, vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Song, tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố phạm vi toàn tỉnh thuận lợi.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

(HBĐT) - Thời gian qua, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH); hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, ủy ban MTTQ và tổ chức CT-XH các cấp đã được triển khai đồng bộ, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đề nghị hợp tác trên biển

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hợp tác trên biển theo đúng luật pháp quốc tế, phù hợp với quyền và lợi ích của Việt Nam, người phát ngôn nêu rõ.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Sáng 20-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì phiên họp thứ nhất của Uỷ ban. Cùng dự có các đồng chí: Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Vũ Đức Đam, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Uỷ ban.

Hội thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi tỉnh lần thứ nhất năm 2018

(HBĐT) - Ngày 20/9, tại huyện Tân Lạc, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội thi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã giỏi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2018. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí nhà nước về tôn giáo cho 90 cán bộ cơ sở

(HBĐT) - Ngày 20/9, Tại xã Thanh Lương, Sở nội vụ phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ quản lí nhà nước về công tác tôn giáo cho 90 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị, cán bộ công chức và trưởng xóm của 5 xã: Thanh Lương, Hợp Thanh, Cao Dương, Long Sơn và Hợp Châu. Đây là các địa phương có nhiều đồng bào công giáo ở huyện Lương Sơn.