(HBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn khóa XXVI vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2018.


Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2018. Theo đó trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018, vượt qua khó khan, thử thách, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã cơ bản đạt tiến độ những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, dự kiến có 14/18 chỉ tiêu sẽ đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kết thúc nửa nhiệm kỳ, kinh tế phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai và nhân dân hưởng ứng, đến nay toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp Những thành tựu đạt được đã khẳng định sự đi lên của huyện, tạo tiền đề cho huyện phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra trong nữa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu tạo sự phát triển bứt phá về kinh tế; tạo bước phát triển mạnh mẽ về văn hóa - xã hội, tập trung giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đạt thấp hoặc có khả năng khó đạt; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới công tác dân vận và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; chăm lo củng cố tổ chức đảng, tạo chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

Đỗ Hương

Huyện đoàn Lạc Sơn

Các tin khác


Cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2018

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2018 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT)-Sáng 13/7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) -Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản về công tác KT, GS. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đảng ủy quân sự tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - nhìn lại nửa nhiệm kỳ

(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác KT, GS và kỷ luật Đảng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Mạnh Tường cho biết:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng)

(HBĐT) - Ngày 12/7, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng). Nội dung hội nghị, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.