(HBĐT) - Chiều 11/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý II/2018.

 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý II, dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: đã kịp thời triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tích cực tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chủ động tham mưu, ban hành văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu phục vụ tốt các nội dung hoạt động của cấp ủy tỉnh. Huy động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác quý II như: công tác tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị BTV Tỉnh ủy, TT Tỉnh ủy có lúc còn chậm tiến độ, chất lượng tham mưu chưa cao; một số cuộc KT-GS không đảm bảo tiến độ so với chương trình, kế hoạch đề ra; nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh hiệu quả chưa cao… Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH đã đạt được trong quý II. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị: các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH cần làm tốt công tác nắm tình hình, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, địa phương tới CB-CC-VC, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII). Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng trong thực hiện phản biện xã hội. Theo dõi, nắm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 71 năm ngày TB-LS và 73 năm ngày Quốc khánh 2/9, quá trình tổ chức hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị, các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, góp phần phát triển KT - XH của tỉnh như: công tác GPMB, vay vốn hỗ trợ sản xuất... Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý, các tổ chức CT-XH cần thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ của các cấp hội, đoàn thể và của hội viên, đoàn viên, đảm bảo công khai, minh bạch…

 

                                                                                                P.V


Các tin khác


Kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của

(HBĐT) -Đánh giá về kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018 của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đạt cho biết: Năm 2018, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ KT, GS theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra từng bước đi vào trọng tâm, trọng điểm, các cuộc giám sát được mở rộng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, địa phương, đơn vị.

Thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 42 đảng viên

(HBĐT) - Năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Kiểm tra 9 tổ chức Đảng, 15 đảng viên

(HBĐT) -Năm 2018, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn, các cấp ủy Đảng cơ sở và UBKT các cấp trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 40 năm

Cách đây 40 năm, vào rạng sáng 17/2/1979, Việt Nam bất ngờ phải đương đầu với một cuộc chiến trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thêm một lần nữa, quân và dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu khi mà không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình.