(HBĐT) - Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng vô cùng ý nghĩa: Đảng ta ra đời vào một ngày giữa mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3/2/1930. Mùa xuân là mốc khởi đầu của một vòng quay trái đất. Mùa xuân là biểu tượng của sức thanh xuân tràn đầy nhựa sống. Đảng ta ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại, một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu. Sự kiện ấy khác nào mang mùa xuân về cho dân tộc. Để từ đó đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, trong tim mỗi người dân nước Việt lại trào dâng những tình cảm thiêng liêng mừng Đảng, mừng Xuân.

Phải vậy chăng mà lịch sử dân tộc ta đã có những lựa chọn thời gian thật vô cùng ý nghĩa: Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về Tổ quốc vào một buổi sáng mùa Xuân năm 1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cũng trong năm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 8 tổ chức nơi đầu nguồn Pác Bó. Hội nghị tập trung bàn việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh Tây, đuổi Nhật; chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành độc lập cho nước nhà. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để tập hợp sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, tạo nên cao trào cách mạng rộng khắp mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam mới. Để rồi sau 9 năm trường kỳ kháng chiến bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc, mùa Xuân năm 1954 quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Và 21 năm sau, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã thực hiện trọn vẹn di huấn của Bác Hồ kính yêu: "Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và kể từ ngày kháng chiến cứu nước thành công, non sông thu về một mối, mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng đều được tiến hành vào mùa Xuân - mùa mở đầu cho những kế hoạch chiến lược trong từng giai đoạn, để đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, văn minh.

Gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu vĩ đại. Nước ta từ một nước thuộc địa, phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành đối tác bình đẳng với nhiều quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

 Đặc biệt, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng tổ chức giữa mùa xuân năm 1986, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; đưa đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức sống của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến cứu nước; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được tổ chức đầu xuân năm 2016, vạch ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, với nhiệm vụ hàng đầu trong Mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…”. Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đây, ngay sau Đại hội XII, Đảng và Nhà bước ta đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiều "việc cần làm ngay”, được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hết sức đồng tình và hưởng ứng.

Đổi mới là để không già cỗi, lạc hậu, giáo điều... Đổi mới để tươi trẻ mãi sức thanh xuân của Đảng. Trong thời kỳ vận động cách mạng, những chiến sĩ tiền bối của Đảng đều là những thanh niên yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp, rèn luyện và đào tạo trong một tổ chức tuổi trẻ mang tên "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”. Đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cũng là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Và từ khi ra đời đến nay, đã có hàng triệu thanh niên ưu tú qua các thế hệ phấn đấu gia nhập đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, để sức trẻ - sức xuân của Đảng không ngừng được bổ sung và tăng cường. 

Đặc biệt những năm gần đây, trước những biến động của đời sống KT - XH hiện tại, những bất cập về quản lý và điều hành trong nhiều lĩnh vực, nhất là hiện tượng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên... khiến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước bị giảm sút thì những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu thực sự là động lực cổ vũ to lớn đối với phong trào thi đua yêu nước; góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ta.

Càng tự hào bao nhiêu về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn của mình là tiếp tục đóng góp cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp, của dân tộc; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng quang vinh; để Đảng ta mãi mãi sức thanh xuân, đồng hành cùng những mùa xuân đất nước!

H.N (ST)


Các tin khác


Kiểm tra 9 tổ chức Đảng, 15 đảng viên

(HBĐT) -Năm 2018, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn, các cấp ủy Đảng cơ sở và UBKT các cấp trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 40 năm

Cách đây 40 năm, vào rạng sáng 17/2/1979, Việt Nam bất ngờ phải đương đầu với một cuộc chiến trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thêm một lần nữa, quân và dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu khi mà không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

(HBĐT) - Sáng 14/2, UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(HBĐT) -Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh có 7 chi bộ trực thuộc với 37 đảng viên. Trong năm 2018, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.