(HBĐT) - Năm 2018 đánh dấu mốc quan trọng: HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đi qua nửa chặng đường. Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực để thực hiện tốt hơn trọng trách của người đại biểu dân cử. Nhân dịp đầu xuân mới Kỷ Hợi, đồng chí TRẦN ĐĂNG NINH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu thị sát khu vực sạt lở do mưa lũ tại xóm Can, phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình.

PV: Xin đồng chí cho biết những dấu ấn quan trọng của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đạt được trong năm 2018, kết quả này đã đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí TRẦN ĐĂNG NINH: Năm 2018, là thời điểm để HĐND tỉnh Hòa Bình đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong điều kiện tình hình thế giới và đất nước có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; HĐND tỉnh đã mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, cụ thể:

HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 2 kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đã ban hành 40 Nghị quyết về các chủ trương, cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện để các cơ quan liên quan chủ động hơn trong công tác tham mưu các nội dung trình tại kỳ họp. Chương trình và lịch điều hành kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý, dành thời gian thỏa đáng để đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận tại tổ, tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa điều hành kỳ họp theo hướng mở rộng dân chủ; đổi mới về hình thức chất vấn, nâng cao chất lượng nội dung trả lời chất vấn. Đặc biệt trong chất vấn đã tăng cường tranh luận nhằm làm rõ thêm các nội dung, vấn đề đại biểu quan tâm.

Hoạt động thẩm tra của các Ban có đổi mới và chất lượng; sau hội nghị thẩm tra của các Ban, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan trình tài liệu kỳ họp có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Ban trong việc giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết trước khi thông qua nghị quyết. Vì vậy, chất lượng nghị quyết được nâng lên, trách nhiệm của các Ban được tăng cường.

HĐND tỉnh đã bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh, tổ chức giám sát 2 chuyên đề: (1) Công tác quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Hòa Bình quản lý sau cổ phần hóa; (2) Tình hình thực hiện Chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Qua giám sát HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập từ cơ chế, chính sách và đề xuất 25 kiến nghị làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề để khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành thời gian qua. 

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện 2 nội dung giám sát chuyên đề, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thực hiện 51 cuộc khảo sát và 10 cuộc giám sát đối với một số ngành, địa phương trong tỉnh. Kết thúc các cuộc khảo sát, giám sát đều kịp thời ban hành thông báo kết luận, báo cáo giám sát để đánh giá, kiến nghị các cơ quan có liên quan để kịp thời khắc phục, giải quyết các vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh duy trì việc tổ chức các phiên họp thường kỳ hằng tháng để các cơ quan chức năng báo cáo, giải trình những vấn đề được cử tri và xã hội quan tâm. Các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được xem xét, quyết định, cho ý kiến kịp thời, trong đó: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 công trình, dự án và 42 văn bản cho ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh, cơ quan chức năng liên quan.

Trong năm, HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý gần 100 đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND các cấp được quan tâm thực hiện.

Kết quả hoạt động HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2018 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh diễn ra vào đầu tháng 12/2018.

PV:  Năm 2019, để nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, người đại biểu dân cử khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND tỉnh tập trung vào các nội dung gì?

Đồng chí TRẦN ĐĂNG NINH:  Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, người đại biểu dân cử khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Thứ nhất, Triển khai, cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của HĐND, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm khai thác thế mạnh, tiềm năng phát triển KT-XH của tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 -2020). Tập trung thực hiện tốt các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 8, thứ 9 và kỳ họp bất thường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; tăng cường hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận tại hội trường; tăng cường tính đối thoại và tranh luận công khai. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và sự tham gia đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các cấp trong việc đề xuất xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. Quan tâm công tác tuyên truyền, họp báo đưa tin về kỳ họp, giúp truyền tải nội dung kỳ họp đến gần với cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thứ hai, cải tiến, đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động giám sát tại kỳ họp; tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề năm 2019. Chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo phương châm lựa chọn những vẫn đề nổi cộm có ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH của tỉnh; những ngành, lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm, đảm bảo không trùng lặp về đối tượng, nội dung, địa điểm giám sát. Tăng cường công tác đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; cần thiết sẽ tổ chức tái giám sát.

Thứ ba, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Kịp thời tổng hợp, gửi ý kiến kiến nghị của cử tri đến các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết và trả lời ngay tại kỳ họp. Thường xuyên quan tâm công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

 Thứ tư, chỉ đạo kịp thời các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan của UBND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp theo quy định của pháp luật.    

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

                                                              Thúy Hằng (TH)


Các tin khác


Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019

(HBĐT) - Trong 2 ngày (20, 21/8), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng năm 2019. 

Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm 2018- 2019

(HBĐT) - Ngày 20/8, Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm học 2019-2020.

Đại hội Chi đoàn Báo Hòa Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2022

(HBĐT) - Ngày 20/8, Ban chấp hành Chi đoàn Báo Hòa Bình đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Báo Hòa Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Tới dự có đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Ban Biên tập và các trưởng phòng chuyên môn Báo Hòa Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67

Sáng 19-8, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2019), chiều 19-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Quy định pháp luật về phòng - chống tham nhũng

(HBĐT) - Hỏi: Pháp luật quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như thế nào? Trả lời: Điều 5, Nghị định số 78/2013/ NĐ-CP quy định trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục