(HBĐT) - Cách đây tròn 74 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. "Nước Việt có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Từ đây, một Nhà nước của dân, do dân và vì dân đã hình thành; mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ mốc son chói lọi này, đất nước ta bước sang trang mới. Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do: Nhân dân Việt Nam có cuộc đổi đời chưa từng có, từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu: Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta vươn lên, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng- an ninh được giữ vững; dân chủ xã hội được phát huy; quan hệ đối ngoại ngày càng mở tộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng nâng cao.

Cùng với cả nước, 74 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hòa Bình, từ vùng cao Mai Châu, Đà Bắc, tới các vùng "Bi, Vang, Thàng, Động” và các địa phương khác trong tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; xây dựng, phát triển đất nước cũng như công cuộc đổi mới hiện nay. Nhất là từ sau thời kỳ tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Năm nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Có nhiều hành động thiết thực, thực hiện hiệu quả tinh thần 50 năm Di chúc của Bác Hồ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM); tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; củng cố QP-AN, tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Hòa Bình ngày một phát triển nhanh và bền vững. Tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,07%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.617,6 tỷ đồng. Xây dựng NTM đạt nhiều kết quả, đã có 63 xã về đích, dự kiến hết năm 2019 có 77 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Thành phố Hòa Bình là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt tiêu chí hoàn thành xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 14,28%. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; ANCT-TTATXH được giữ vững. 

Với niềm tự hào, phấn khởi ôn lại chặng đường 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, là nguồn sức mạnh to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc QP-AN, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Hòa Bình

Các tin khác


Tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 47 Quyết định công bố 1.110 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, ban hành mới 195 TTHC; sửa đổi, bổ sung 362 TTHC; bãi bỏ, hủy bỏ 553 TTHC. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện nhập, đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 557 thủ tục; xóa bỏ 553 TTHC, đạt 100%. Công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết hồ sơ TTHC của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Kết nạp 98 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - 9 tháng năm 2019, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 13 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó Huy hiệu 30 năm tuổi đảng 12 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 1 đồng chí.

Mặt trận cần là người phản biện sắc sảo, chân tình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Mặt trận chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, là người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã chính thức khai mạc vào sáng 19/9, tại Hà Nội.

Đảng bộ huyện Cao Phong trao tặng Huy hiệu Đảng cho 83 đảng viên

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, Đảng bộ huyện Cao Phong có 83 đảng viên được trao tặng Huy Hiệu Đảng, trong đó: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 20 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng 28 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng 15 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng 11 đồng chí; 55 tuổi Đảng 5 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng 4 đồng chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðoàn đại biểu các Trưởng đoàn dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN

Chiều 18-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðoàn đại biểu các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) được tổ chức tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục