(HBĐT) - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại Kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên BCHT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội,

Kính thưa đồng chí Trần Văn Túy, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Kính thưa đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa đồng bào, cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Hôm nay, HĐND tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí đại biểu T.Ư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng các vị đại biểu khách đã về dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI. Xin gửi đến các quý vị,cùng toàn thể đồng bào, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 12,HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong trong bối cảnh tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,05%; thu nhập bình quân (GRDP) đầu người/năm đạt gần 59 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước (NSNN) đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều thành tựu, đã có 82 xã về đích NTM (bằng 43% tổng số xã), dự kiến hết năm 2019 có thêm 01 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới; văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm, đạt được kết quả quan trọng; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những thành tựu nêu trên là rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đồng thời thể hiện sự đúng đắn trong công tác lãnh đạo, đề ra các chủ trương của các cấp ủy Đảng, sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử và sự linh hoạt, đổi mới trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước, là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, tháo gỡ đó là:Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác xúc tiến đầu tư còn nhiều vướng mắc; liên kết sản xuất và tiêu thụ còn ít, quy mô nhỏ và thiếu bền vững; quản lý môi trường còn nhiều bất cập; sản xuất sản phẩm tập trung còn hạn chế chưa tạo ra sự gắn kết bền chặt giữa nông dân với doanh nghiệp. Việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng tại một số dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, Khu đô thị sinh thái theo phân cấp quản lý tại địa phương chưa chặt chẽ; xử lý vi phạm chưa kịp thời. Công tác quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường trong quá trình xử lý giải quyết có nhiều tồn tại, vướng mắc. Tình hình tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật hình sự còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta cần tập trung phát huy tối đa những tiềm năng, duy trì ổn định kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung các giải pháp quyết liệt, đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh; nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Hội đồng nhân dân,

Đây là kỳ họp cuối năm, diễn ra trong thời điểm tỉnh ta đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN năm 2019, với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra, đòi hỏi HĐNDtỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thảo luận, tranh luận, phân tích, đánh giá, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đề ra giải pháp hiệu quả trong năm 2020, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan dân cử ở địa phương. Theo tinh thần đó, tại kỳ họp này, HĐNDtỉnh tiến hành xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau đây:

Một là: Xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; các Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh.

Hai là: Xem xét, thông qua 35 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp về: Chương trình Kỳ họp thường lệ năm 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2020; danh mục bổ sung các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; các dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; chấp thuận, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; quy định về chính sách đặc thù tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và các chính sách khác theo phân cấp của cơ quan Nhà nước cấp trên; việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn,...

Ba là: HĐNDtiến hành thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả giám sát 2 chuyên đề theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 4/7/2018 của HĐNDtỉnh về việc tổ chức thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến hết năm 2018; việc triển khai và thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Bốn là: Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể đồng bào, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 12 diễn ra trong 3 ngày có nhiều nội dung quan trọng, số lượng nghị quyết phải xem xét, thông qua rất nhiều và là kỳ họp đầu tiên thực hiện mục tiêu kỳ họp áp dụng công nghệ thông tin giảm tài liệu văn bản giấy. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐNDtỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu qua hệ thống quản lý văn bản, tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao, để HĐNDtỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐNDtỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!


Các tin khác


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII được tiến hành từ ngày 1 - 4/1/2001 tại Cung văn hóa tỉnh. Dự đại hội có 295 đại biểu thay mặt 32.375 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc.

Tỉnh Hoà Bình cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

(HBĐT) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 họp phiên trù bị

(HBĐT) - Chiều 21/9, tại Cung văn hóa tỉnh diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Dự phiên trù bị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 396 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Khối thi đua số 3, Công đoàn Viên chức tỉnh: Giới thiệu chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2020

(HBĐT) - Ngày 21/9, Khối thi đua số 3 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sức bật từ các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - So với 5 năm trước (năm 2015), Hòa Bình đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, QP-AN đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng... Kết quả đó được tạo dựng bởi việc triển khai, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), trong đó có những phong trào thi đua (PTTĐ) mang tính chuyên đề để góp sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Ngày 18/9, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.500 đại biểu tham gia. Dự đại hội tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ UB MTTQ tỉnh và đại biểu tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục