(HBĐT) - Báo cáo trình HĐND tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 12 do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trình bàyĐồng chí Bùi văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện KT - XH của tỉnh năm 2019.

Kính thưa đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội,

Kính thưa đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

 

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020, cùng với 12 Báo cáo và 26 Tờ trình dự thảo Nghị quyết.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh những nội dung chủ yếu về tình hình KT-XH, NSNN năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2020, như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH; đồng thời tập trung công tác chuẩn bị, xây dựng các văn kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, KT-XH của tỉnh tiếp tục có bước phát triển; có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu không so sánh được do Trung ương thay đổi tiêu chí đánh giá. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm đạt được kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định. Hoạt động đối ngoại được tăng cường.

1. Về kinh tế, ngân sách

UBND tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ nên tốc độ tăng giá tiêu dùng được kiềm chế. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước tăng 3%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,05%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,12%; dịch vụ tăng 7,03%; thuế sản phẩm tăng 7,39%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản 19,8%; công nghiệp - xây dựng 45,67%; dịch vụ 29,58%; thuế sản phẩm 4,95%.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 11.085 tỷ đồng, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực, hình thành những vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị thu nhập cao. Các địa phương, các chủ trang trại, gia trại, các doanh nghiệp đang tích cực tái đàn và tăng trưởng đàn; tích cực phát triển nuôi cá lồng trên các thuỷ vực lớn, nuôi thuỷ đặc sản trên diện tích ao hồ theo định hướng tái cơ cấu ngành thủy sản. Trong năm có thêm 19 xã về đích, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới (NTM) là 82 xã (bằng 42,9% tổng số xã). Thành phố Hòa Bình đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được đẩy mạnh. Tổ chức thành công "Lễ hội Cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình”, Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 ước tăng 11% so với bình quân cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 37.399 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành; đặc biệt một số sản phẩm chủ yếu của ngành như may mặc, điện tử, gạch, xi măng,... tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đều đạt và vượt so với kế hoạch năm. Sản lượng các sản phẩm ngành khai thác khoáng sản đã tăng đáng kể so với cùng kỳ do các doanh nghiệp lĩnh vực khai thác khoáng sản bắt đầu trở lại sản xuất.

Các hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, lưu thông hàng hóa và dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 791,9 triệu USD, tăng 24,48% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm; nhập khẩu ước đạt 635 triệu USD, tăng 29,52% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước đạt 31.662 tỷ đồng, tăng 19,03% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm. Tổ chức thành công Tuần lễ giới thiệu "Sản phẩm cây ăn quả có múi và nông, thủy sản an toàn, chất lượng tỉnh Hòa Bình năm 2019” tại Siêu thị BigC Thăng Long, Hà Nội; Tuần lễ nông sản thực phẩm tại hệ thống Sài Gòn CO.OP, Hà Nội. Dịch vụ du lịch, vận tải, bưu chính, viễn thông đều tăng so với cùng kỳ năm trước và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thu NSNN trên địa bàn năm 2019 ước đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 130% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 105% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách địa phương ước đạt 13.197,3 tỷ đồng, bằng 134% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 125% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Các cấp, các ngành chủ động phối hợp trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ thuế, đôn đốc kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản nợ thuế và thuế được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 13.038,7 tỷ đồng, bằng 133% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 124% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tổ chức điều hành chi ngân sách đã được triển khai tích cực, chủ động, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi về bảo đảm quốc phòng - an ninh, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều tiềm năng. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 59 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 24,5 triệu USD và 55 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 3.982 tỷ đồng. Thực hiện thu hồi 42 dự án, trong đó có 6 dự án FDI và 36 dự án đầu tư trong nước. Có 400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 8.500 tỷ đồng.

Công tác quản lý hoạt động xây dựng, giao thông tiếp tục được tăng cường. Các dự án khu dân cư, nhà ở thương mại tiếp tục phát triển nhanh và được quản lý chặt chẽ. Tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa năm 2019 ước đạt 23,01%. Thực hiện tốt công tác quản lý giao thông, ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông quan trọng: đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cầu Hòa Bình 3; khởi công xây dựng cầu Hòa Bình 2; phối hợp đẩy nhanh thủ tục đầu tư tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; xúc tiến đầu tư tuyến cao tốc Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, đảm bảo giao thông đi lại êm thuận, thông suốt.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được chú trọng; tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép. Kịp thời xử lý các sự cố gây ô nhiễm môi trường như việc xả thải của Công ty cổ phẩn Hapaco Đông Bắc, vụ đổ trộm chất thải trên địa bàn xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn,...

2. Về văn hóa, xã hội

Năm học 2018 - 2019, tất cả các cấp học từ giáo dục mầm non, đến giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp đều đạt được những thành tích tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,95%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS đạt 99,67%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPTđạt 86,46%. Tính đến nay, đã có 11 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dụcTHCS mức độ 2 (trong đó 3 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 3).

Tích cực triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch, chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn. Trong năm, tình hình dịch có diễn biến phức tạp; đã xuất hiện 7 ổ dịch sốt xuất huyết tại 5 huyện. Công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ y tế luôn thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật, đồng thời chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm; công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đẩy mạnh.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh ước có 16.700 lao động được giải quyết việc làm, vượt 6,4% so với kế hoạch năm, trong đó lao động được giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm là 1.586 người, bằng 101% kế hoạch năm; tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được 340 lao động, bằng 113% kế hoạch năm. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả khá. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, các chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần đối với người có công đảm bảo được giải quyết kịp thời. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo. Đã có 6.465 lượt hộ nghèo, 5.167 lượt hộ cận nghèo, 1.796 lượt hộ mới thoát nghèo,... được vay vốn với tổng số tiền là 804,98 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Ước đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 11,64%, giảm 3,1% so với năm 2018.

Công tác tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được tăng cường nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phục nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chuẩn bị tốt các nội dung cho "Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019". Công tác bảo tồn, bảo tàng, quản lý và phát huy giá trị di tích tiếp tục được quan tâm. Trong năm đã tổ chức 63 lễ hội truyền thống, gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn liền với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh. Đăng cai tổ chức thành công giải vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc; giải vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc; giải vô địch Xe đạp đường trường quốc gia năm 2019.

Hoạt động thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình được tăng cường, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả, góp phần phục vụ cải cách hành chính trong các cấp, các ngành.

Công tác quản lý nhà nước về dân tộc tiếp tục được tăng cường; ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi như phát triển nông nghiệp hàng hóa, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng,...; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp lần thứ III năm 2019. Công tác dân tộc được triển khai đồng bộ; trong đó, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai thực hiện, nhằm phục vụ sản xuất, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhìn chung, trong năm 2019, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển, thay đổi diện mạo của vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đời sống văn hoá của đồng bào được cải thiện, văn hoá truyền thống được bảo tồn, giữ gìn và phát triển. Hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp và các điểm nóng về tôn giáo. Nhìn chung, hoạt động của các tôn giáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đồng bào các dân tộc và cộng đồng giáo dân đã tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển KT-XH của địa phương.

3. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thanh tra, phòng chống tham nhũng

Tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các huyện, thành phố cơ bản ổn định. Tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai, thực hiện việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh. Trong năm 2019, đã tiến hành nhập 221 thôn, xóm, khu phố, giảm được 110 thôn, xóm và khu phố. Hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định, trong đó giảm 1 huyện Kỳ Sơn và 59 đơn vị hành chính cấp xã.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được ỦBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH trong năm, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và cấp huyện hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả tích cực; giúp cho các tổ chức, cá nhân có môi trường thân thiện, thuận lợi nhất, tiết kiệm chi phí tối đa nhất khi thực hiện giải quyết TTHC tại các cơ quan nhà nước.

Hoạt động thanh tra được triển khai có trọng tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trên nhiều lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm. Năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 100 cuộc thanh tra hành chính, 42 cuộc thanh tra chuyên ngành và 419 cuộc kiểm tra về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện; đã triển khai lồng ghép các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong việc quản lý nhà nước, quản lý KT-XH.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ở một số địa phương còn có nhiều lượt công dân mặc dù đã được các cơ quan chức năng giải quyết hết thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện đòi tăng quyền lợi ngoài quy định, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

4. Về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Các lực lượng chức năng luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019. Thực hiện huấn luyện theo kế hoạch và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định. Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Lạc Thủy năm 2019 và diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy, diễn tập Sở LĐ-TB&XH đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn theo đúng kế hoạch đề ra, đạt 100% kế hoạch.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh chính trị nhìn chung tương đối ổn định; tuy nhiên vẫn còn nổi lên một số trường hợp, đối tượng tiêu cực, bất mãn trên địa bàn tiếp tục có hành vi đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung chống Đảng, Nhà nước trên Internet. Về tình hình tội phạm, đã xảy ra 626 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2018; khám phá, làm rõ được 547 vụ, đạt tỷ lệ 87,38%.

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai có hiệu quả đã góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, mở rộng các mối quan hệ hữu nghị phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, đúng quy định của pháp luật về ký kết và thỏa thuận quốc tế, tạo được mối quan hệ tốt với các đối tác nhằm thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác vận động, quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được tăng cường; lũy kế đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 67 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án đang được thực hiện với tổng giá trị cam kết đạt trên 19 triệu USD từ 25 tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển, nhà tài trợ. Thường xuyên nắm bắt kịp thời hoạt động của các tổ chức nước ngoài đang thực hiện các dự án tại tỉnh theo đúng cam kết và quy định của pháp luật Việt Nam.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

- Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản còn gặp khó khăn; dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, tiêu dùng của người dân. Đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn ít; việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất tạo cánh đồng lớn để sản xuất sản phẩm tập trung còn hạn chế.

- Hạ tầng thương mại (đặc biệt là hạ tầng chợ nông thôn) còn hạn chế, gây khó khăn trong việc thúc đẩy giao thương nhất là các vùng sâu, vùng xa. Mặt hàng xuất khẩu đơn điệu, hoạt động xuất khẩu hàng hóa còn phụ thuộc chủ yếu vào khu vực FDI.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; trong năm còn có 118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 29 doanh nghiệp giải thể tự nguyện.

- Công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng tại một số dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, Khu đô thị sinh thái theo phân cấp quản lý tại địa phương chưa chặt chẽ; xử lý vi phạm chưa kịp thời.

- Công tác quản lý quỹ đất có nguồn gốc nông, lâm trường trong quá trình xử lý giải quyết có nhiều tồn tại vướng mắc. Công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải tại một số địa phương còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng xả thải, đổ trộm chất thải trực tiếp ra môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa sát thực tế. Chất lượng giáo dục còn hạn chế, công tác thi cử, đánh giá chất lượng giáo dục còn có bất cập.

- Công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa, hoạt động Bào tàng tư nhân và việc sưu tầm hiện vật của các cá nhân ở một số địa phương còn hạn chế. Cơ sở vật chất các thiết chế thể thao từ tỉnh đến cơ sở hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu. Công tác khảo sát, điều tra tài nguyên du lịch còn chậm.

- Sản xuất ở một số địa bàn đồng bào dân tộc vẫn chậm phát triển; tình trạng thiếu đất sản xuất, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép vẫn còn xảy ra; việc quản lý việc di dân tự do còn nhiều vướng mắc.

- Các trường hợp tinh giản biên chế mới chỉ đạt kết quả ở mức độ cơ học, chưa đi vào thực chất, đối tượng tinh giản chủ yếu là tự nguyện, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chưa thực hiện được mục tiêu đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những người dôi dư, năng lực yếu. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã còn nhiều.

- Một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp nhất là các tội phạm về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục, tệ nạn cờ bạc, số đề và ma túy, vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 9,5%. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển KT-XH của tỉnh.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tăng trưởng kinh tế là 9,5%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,7%; dịch vụ tăng 7,9%; thuế sản phẩm tăng 7%.

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông nghiệp chiếm 19%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 47%; khu vực dịch vụ chiếm 29,2%; thuế sản phẩm chiếm 4,8%.

- GRDP bình quân đầu người 64 triệu đồng.

- Tổng đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng;

- Tổng thu NSNNđạt 5.000 tỷ đồng;

- Giá trị xuất khẩu đạt 1.032 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 875 triệu USD;

- Có 500 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã đăng ký thành lập mới;

- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng dưới 5%;

- Tỷ lệ đô thị hoá đạt 25%;

- Có thêm 3 xã về đích NTM; số tiêu chí NTM trung bình trên 1 xã tăng 0,19 tiêu chí (đến hết năm 2020 trung bình 1 xã đạt 15,2 tiêu chí);

Các chỉ tiêu xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,8%;

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 59,26%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,5% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 22,3%);

- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia 53,8%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%;

- Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã): 26 giường;

- Số bác sĩ/1 vạn dân: 8,6 bác sĩ;

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 96%.

Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 95%;

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý trong năm 2020 là 50%;

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 95%;

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế xử lý đạt 98%;

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 51%.

3. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện phát triển KT-XH và NSNNnăm 2020

3.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách trung ương về chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 để làm căn cứ lập Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Tổ chức, điều hành dự toán NSNNnăm 2020 linh hoạt, chủ động, chặt chẽ, đảm bảo đúng dự toán được giao. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác hiệu quả nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu; đôn đốc việc thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuế tài nguyên,… tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Cơ cấu các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các khoản chi tiêu NSNN góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.

3.2. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược

Kịp thời triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế thị trường của Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ.

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; phấn đấu nâng cấp thành phố Hòa Bình lên đô thị loại III, thị trấn Lương Sơn và thị trấn Mai Châu lên đô thị loại IV, nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 25%.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác phân luồng, liên thông, liên kết đồng bộ giữa đào tạo với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

3.3. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án triển khai nhanh, đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thực hiện cơ cấu lại các công ty nông nghiệp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành các công ty cổ phần.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch nội ngành theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng tổ chức lại sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tạo ra các vùng sản xuất lớn, các chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ nông sản, thực phẩm.

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đưa công nghiệp trở thành khâu đột phá để thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 43.007 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019. Tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thúc đẩy triển khai đầu tư cải tạo lưới điện, đảm bảo cung ứng điện một cách tốt nhất với chất lượng phục vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu thiết yếu sản xuất và đời sống của người dân.

Đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại với các hoạt động chủ yếu như: tổ chức hội chợ, triển lãm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp vùng Tây Bắc và các hội chợ thương mại trên địa bàn các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trong đó tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, đồng thời phát triển các mặt hàng khác có tiềm năng. Tận dụng tối đa các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 30%, kim ngạch nhập khẩu tăng 37,8% so với năm 2019.

Tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch. Tăng cường hoạt động quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng để nâng cao hình ảnh du lịch tỉnh Hòa Bình, tạo sự liên kết chặt chẽ với các công ty du lịch, công ty lữ hành để hình thành và duy trì các tour, tuyến, điểm du lịch. Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái, khai thác vùng hồ sông Đà gắn với phát triển du lịch đường thủy, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và các loại hình du lịch thân thiện với môi trường.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính và chỉ số chất lượng quản trị và dịch vụ hành chính công (PAPI) nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển. Xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

3.4. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; quản lý hiệu quả, chặt chẽ công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; huy động các doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,94%, hộ cận nghèo giảm còn 11%. Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với người có công. Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa. Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xâm hại, phân biệt đối xử, ngược đãi trẻ em. Tăng cường quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy, tiếp tục triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số và phát triển. Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đặc biệt mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học gắn với điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ trên cùng một địa bàn, sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý. Xây dựng mỗi cấp học 1 trường chất lượng cao và nhân rộng toàn ngành vào những năm học tiếp theo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tôn giáo, dân tộc. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng, các vấn đề về văn hóa,... để chống phá chế độ. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào các dân tộc.

3.5. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thực hiện phát triển bền vững

Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. Tiếp tục kiểm tra, giám sát môi trường theo kế hoạch; chú trọng kiểm tra các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để xảy ra các hiện tượng gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

3.6. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện nghiêm việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

3.7. Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong các cơ quan, địa phương, cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các dịch vụ công; cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua phần mềm điện tử một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

3.8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. Thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng phương án, kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh mạng…, tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động trong mọi tình huống, không để trở thành "điểm nóng”. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo chương trình, kế hoạch; nâng cao tỷ lệ khám phá các loại tội phạm; tăng cường thực hiện các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại trẻ em.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các thoả thuận quốc tế đã ký kết; chủ động nghiên cứu mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hoá đối tác, lĩnh vực hợp tác và chú trọng hiệu quả hợp tác. Tăng cường ngoại giao kinh tế với nhiều hoạt động quảng bá hàng hóa, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; tranh thủ tối đa hợp tác quốc tế và các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

3.9. Tăng cường công tác thông tin truyền thông

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong phát triển KT-XH; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình KT-XH, các cơ chế, chính sách mới cho cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm.

Kính thưa HĐND tỉnh,

Trong năm tới, kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện thành công các mục tiêu năm 2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

UBND tỉnh trân trọng đề nghị và mong nhận được sự ủng hộ, giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh.


Các tin khác


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII được tiến hành từ ngày 1 - 4/1/2001 tại Cung văn hóa tỉnh. Dự đại hội có 295 đại biểu thay mặt 32.375 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc.

Tỉnh Hoà Bình cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

(HBĐT) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 họp phiên trù bị

(HBĐT) - Chiều 21/9, tại Cung văn hóa tỉnh diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Dự phiên trù bị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 396 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Khối thi đua số 3, Công đoàn Viên chức tỉnh: Giới thiệu chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2020

(HBĐT) - Ngày 21/9, Khối thi đua số 3 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sức bật từ các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - So với 5 năm trước (năm 2015), Hòa Bình đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, QP-AN đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng... Kết quả đó được tạo dựng bởi việc triển khai, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), trong đó có những phong trào thi đua (PTTĐ) mang tính chuyên đề để góp sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Ngày 18/9, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.500 đại biểu tham gia. Dự đại hội tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ UB MTTQ tỉnh và đại biểu tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục