(HBĐT) - Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết (NQ) Hội nghị BCH T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương.Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đã tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên. Ảnh: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Lương Sơn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Đồng chí Hoàng Việt Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn cho biết: BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII), thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, nghiêm túc trong phê bình, tự phê bình, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Ý thức trách nhiệm công vụ, ý thức kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính được siết chặt, việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở đang trở thành phong trào và đạt được hiệu quả cao. Công tác xây dựng Đảng đã được quan tâm toàn diện trên các mặt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được nâng lên.

100% cán bộ, công chức các cơ quan hành chính Nhà nước ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cơ bản khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, nêu cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thông qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thực hiện các nhiệm vụ KT-XH trên địa bàn. Trong đó, Đảng bộ và Nhân dân huyện hoàn thành 2 nhiệm vụ lớn là: Xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, về sớm hơn 1 năm so với nghị quyết của Tỉnh ủy.

Đối với Đảng bộ huyện Lạc Sơn thông qua thực hiện NQ T.Ư 4 đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, công tác đánh giá cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Đảng bộ huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ (QL) 12B, dự án đường nối đường Hồ Chí Minh với QL 12B đi QL 1; tập trung GPMB hồ chứa nước Cánh Tạng - công trình trọng điểm của T.Ư và của tỉnh… Nhiều năm qua, tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, Đảng bộ huyện không có khiến nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp.

Thời gian qua, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về "Trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV”, trước hết là các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ. Các cấp ủy cũng cụ thể hóa chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy vào cấp mình, cơ quan, đơn vị mình để lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả. Nhận thức của CB, ĐV về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự duy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến” , "tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường.

Các cấp ủy, tổ chức, CB, ĐV đã xây dựng chương trình hành động, việc làm cụ thể phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện rộng rãi, thực chất hơn. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi tiếp thu, đóng góp, thậm chí kết hợp cả kết quả chấm điểm của cơ quan liên quan để tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, khắc phục tình trạng nể nang trong đánh giá CB, ĐV. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đảng viên phòng tránh và đấu tranh, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy định cụ thể về CB, ĐV, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được nâng lên, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được dư luận quan tâm. Những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, tạo niềm tin của Nhân dân vào tổ chức Đảng. Công tác phối hợp thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được cải thiện rõ rệt. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành quan tâm, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn. Tỉnh là địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới.

Từ việc thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành cơ bản chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng. Hộ nghèo giảm 3,16%/năm. Môi trường đầu tư được cải thiện. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã nghiên cứu, khảo sát triển khai các dự án đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như đô thị sinh thái, công nghiệp, du lịch kỳ vọng sẽ tạo ra bứt phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Xây dựng nông thôn mới đứng ở tốp đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đáp đích 1 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Xây dựng dựng Đảng, hệ thống chính trị, QP-AN đạt được kết quả quan trọng…


Lê Chung


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT) - Sáng 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục