(HBĐT) - Những ngày này, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, ngày hội thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà - nơi hội tụ 396 đại biểu ưu tú, là các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.       

 Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V là dịp tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020; biểu dương, tôn vinh và khen thưởng những tập thể, các nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; bầu chọn những đại biểu xuất sắc nhất đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong tổ chức phong trào thi đua, trong công tác khen thưởng để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025.

      Trong 5 năm qua (2015-2020) phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương; khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân. Nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị, với việc học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào chung sức xây dựng NTM; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ; chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; thi đua làm kinh tế giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thi đua dạy tốt- học tốt…Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Xuất hiện nhiều tấm gương sáng, là ngững người không quản ngại khó khăn, gian khổ, tự mình làm giỏi và hỗ trợ cổ vũ mọi người cùng vươn lên.

      Nhìn lại 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, thị trường giá cả không ổn định, thiên tai và dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặc biệt là dịch Covid-19 đã gây thiệt hại và tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Cùng với đó là sự suy thoái của nền kinh tế thế giới gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam và tỉnh ta. Nhưng với tinh thần thi đua yêu nước, sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao; sự phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ thiết thực của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã thu được những thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN; xây dựng hệ thống chính trị. Nổi bật là kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hàng năm đạt 7,59%. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 63,8 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân 3,16%, ước cuối năm 2020 còn 6,56 %. Đến hết năm 2020, tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 43,3 % số xã đạt 19 tiêu chí NTM, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc và đứng thứ ba các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc về xây dựng NTM. Nhiều lĩnh vực quan trọng có sự chuyển động tích cực. Các tiềm năng, lợi thế đang được khai thác hiệu quả, diện mạo đô thị biến đổi sâu sắc. Đời sống người dân đươc cải thiện mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư, nhất là công trình giao thông, thủy lợi…Quốc phòng, quân sự địa phương  được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao.

    Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần này đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu tổng quát là: Huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nỗ lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, y tế; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền; tiếp tục cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với giữ vững, ổn định chính trị, đảm bảo QP-AN và trật tự an toàn XH; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025.
     Trong ngày hội lớn này, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doang nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thi đua ái quốc theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải bền bỉ, thiết thực, sôi nổi, rộng khắp, đưa thi đua yêu nước trở thành phong trào của quần chúng: "Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua”, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025, vì mục tiêu dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoà Bình

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT) - Sáng 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục