(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ IV diễn ra từ ngày 14 - 20/10/1986 tại thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông - TP Hà Nội), với 444 đại biểu đại diện cho 62.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Trong 7 ngày đại hội, các đại biểu tập trung thực hiện các nội dung: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo của BCH T.Ư Đảng trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Thảo luận báo cáo, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm 1986 - 1990. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá mới.

 Sau phần đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu trong những năm 1986 - 1990. Về phương hướng, nhiệm vụ chung, đại hội chỉ rõ: Để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng đề ra là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trong giai đoạn 1986 - 1990, nhiệm vụ chung của Đảng bộ toàn tỉnh là: Phải ra sức xây dựng Đảng vững mạnh, phát huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân lao động. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bố trí lại cơ cấu sản xuất, đầu tư tập trung vào sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Ra sức củng cố quan hệ sản xuất mới, đổi mới quản lý kinh tế, xoá bỏ cơ chế quản lý quan liêu, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh XHCN. Tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Coi trọng củng cố cơ sở gắn với tăng cường cấp huyện, nhằm khai thác tốt hơn mọi khả năng sẵn có về đất đai, lao động, ngành nghề của một tỉnh vừa có đồng bằng, vừa có miền núi để ổn định phát triển sản xuất, ổn định, cải thiện một bước đời sống Nhân dân. Làm tốt các nhiệm vụ AN-QP, tạo điều kiện tiến lên xây dựng kinh tế địa phương có cơ cấu nông - công - lâm nghiệp hợp lý.

Đại hội đề ra các mục tiêu: Ổn định và phát triển sản xuất, phấn đấu có lương thực đủ ăn, có đóng góp và một phần dự trữ, cố gắng tăng thêm một số hàng tiêu dùng, nhất là vải mặc, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng. Phát động Nhân dân xây dựng nếp sống lành mạnh, khắc phục các hiện tượng tiêu cực, tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, coi trọng chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ, thực hiện các chính sách xã hội một cách công bằng. Cố gắng tạo ra vốn tích luỹ, kết hợp Nhà nước và Nhân dân cùng làm để tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ sản xuất, trọng tâm là nông nghiệp. Ra sức củng cố quan hệ sản xuất mới, tăng cường kinh tế quốc doanh và tập thể, thực hiện đúng đắn hạch toán kinh tế và kinh doanh XHCN, phấn đấu từng bước làm chủ thị trường về lương thực, thực phẩm và các vật tư, hàng hoá thiết yếu. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giữ gìn an ninh và củng cố quốc phòng.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 1986 - 1990 gồm 58 đồng chí, trong đó có 45 uỷ viên chính thức, 13 uỷ viên dự khuyết. BCH Đảng bộ khóa IV bầu BTV Tỉnh uỷ gồm 15 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Đình Sở được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Trịnh Tiến Hòa và Nguyễn Nhiêu Cốc được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

P.V (TH)

Các tin khác


Xã Đông Lai đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Tháng 3/2020, xã Đông Lai (Tân Lạc) tiến hành tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. Ngay sau Đại hội, xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Thành phố Hòa Bình: Hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

(HBĐT) - "TP Hòa Bình được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua đối thoại đã kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết và có hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân. Sau mỗi cuộc TX, ĐT, về cơ bản các ý kiến, kiến nghị đều được làm rõ, thống nhất, đồng thuận, các ý kiến chưa được giải trình, giải quyết triệt để được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Qua đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, góp phần tạo sự ổn định để phát triển KT-XH" - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hòa Bình Nguyễn Hữu Hiếu cho biết.

Huyện Lương Sơn: Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn đã thực hiện nghiệm túc, có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó đã hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng là xây dựng NTM; xây dựng thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Với quyết tâm chính trị cao hơn, Đảng bộ huyện đang triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng huyện trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh, cơ bản đạt tiêu chí đơn vị thị xã vào năm 2025.

22 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 29/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí và hơn 200 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Quy chế dân chủ ở cơ sở - nền tảng cho sự đồng thuận của Nhân dân

(HBĐT) - Nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của BTV Tỉnh ủy về "tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đặc biệt là hiệu quả ở khối xã, phường, thị trấn và phát huy vai trò người đứng đầu trong giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở.

Đảng bộ huyện Yên Thủy: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31, ngày 2/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi bộ, đồng chí Bùi Thị Thư, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy đánh giá: Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ sinh hoạt được duy trì nề nếp. Tính lãnh đạo, giáo dục, tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng... Đó là kết quả quá trình nỗ lực của các cấp ủy địa phương khi tiến hành một loạt giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục