(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lương Sơn đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm, quan tâm đánh giá chất lượng, xếp loại CB, CC, đề cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Lương Sơn nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Hàng năm, UBND huyện thẩm định cơ cấu CB, CC nhằm sắp xếp, bổ sung lại CB, CC theo Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 16/1/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng, phó các đơn vị thuộc sở; trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc UBND các huyện, thành phố để bố trí, sắp xếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác sử dụng đội ngũ CB, CC.
UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng. Hàng năm, UBND huyện cử trung bình 414 lượt CB, CC, VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác đánh giá, phân loại CB, CC, VC được triển khai đến CB, CC, VC, lao động hợp đồng. 

UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc quy định sắp xếp, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CB, CC cấp xã. Tổng số CB, CC tính đến ngày 31/3/2020 là 344 người (cán bộ 140 người, công chức 204 người). Trình độ chuyên môn thạc sĩ 2 người, đại học 172 người, cao đẳng 42 người, trung cấp 128 người. Hiện, UBND huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, phấn đấu đến năm 2025, số CB, CC thực hiện ổn định biên chế theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 242 người. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Theo đó, kiên quyết thực hiện tinh giản số CC, VC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người CB, CC, VC; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp. Nghiêm cấm CB, CC, VC lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. CB, CC, VC của huyện thực hiện tốt thời giờ làm việc, tình trạng CB, CC, VC uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa, trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã cơ bản triệt để so với thời điểm chưa có Chỉ thị số 29-CT/TU. 100% việc sử dụng rượu, bia trong các hội nghị ở huyện không còn, ở cấp cơ sở đã giảm đáng kể. 

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Các cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của CB, CC, VC; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế. Trách nhiệm trong thực thi công vụ, ý thức kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính được siết chặt, việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở đang trở thành phong trào và đạt được hiệu quả cao. Từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Lương Sơn luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng NTM, phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững.

Lê Chung

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV, kiểm điểm nhiệm vụ quý III/2020 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ quý IV, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.       

Tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh

(HBĐT) - Chiều 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý III/2020.

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT)- Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Các cơ quan Khối Nội chính bảo đảm ANCT-TTATXH

Ngày 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục