(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ huyện Lạc Thủy thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.

              Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện cho biết: Kết quả nổi bật trong 10 năm qua là thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X). Sau 10 năm thực hiện quy chế, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH; đồng thời, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giúp nâng cao hiệu quả công tác dân vận.
        Luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược góp phần củng cố, gia tăng sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, BTV Huyện ủy Lạc Thủy đã kiên quyết chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tích cực đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng gần dân, tập trung cho cơ sở. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quán triệt, thể chế hóa kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận thành chính sách trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong 10 năm qua đã ghi nhận nhiều cách làm hay, nhiều mô hình mới đi sâu vào cuộc sống, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. 
              Đặc biệt, theo đồng chí Bùi Thị Phương Loan: Điểm nhấn trong công tác dân vận thời gian qua chính là hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Huyện đã chú trọng tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện Nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết bất cập. Nhờ tăng cường công tác tiếp công dân và đối thoại với người dân, cán bộ biết lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và ngược lại, người dân ghi nhận nỗ lực của cán bộ khi giải quyết các vấn đề mâu mắc ngay tại cơ sở. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Kết quả là nhiều năm nay, huyện không để xảy ra mất dân chủ ở các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cũng như ở cơ sở; không có vụ việc tham nhũng, lãng phí; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng cao; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền được củng cố. Nhiều năm liền huyện không có đơn thư khiếu nại kéo dài, mức độ hài lòng của người dân đối với công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp luôn ở mức cao. 

Khánh An

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT) - Sáng 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục