Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng Đài Bác Hồ bên công trình Thủy điện Hòa Bình nhânkỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã hưởng ứng, phát động nhiều phong trào TĐYN. TĐYN như một phương thức lãnh đạo cách mạng vận động quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua các thời kỳ.

          Giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua và các phong trào TĐYN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã tạo được bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua có sức lan toả mạnh mẽ như phong trào "Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”, "Nông dân tỉnh Hòa Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"… đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say lao động trong các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong mọi mặt công tác, đời sống. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biết đến như những bông hoa đẹp tỏa ngát hương trong vườn hoa TĐYN. Họ đã góp phần đắc lực để thúc đẩy các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần TĐYN, sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã vượt qua và đạt được những kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,65%. Các chỉ tiêu về KT-XH của tỉnh cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, công tác giảm nghèo được phát huy; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,38% năm 2015 còn 8,56% năm 2020. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Cùng với cả nước, tỉnh Hòa Bình đang đứng trước yêu cầu phát triển mới với nhiều cơ hội, thách thức đan xen. Với mục tiêu "Tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước", con đường phía trước còn không ít khó khăn, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hơn lúc nào hết, các phong trào TĐYN cần được phát huy sâu rộng, thực sự trở thành nguồn cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tỉnh để có thể hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đặc biệt, ngay trong những tháng cuối năm 2020, cần phấn đấu với tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai”, "người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Thi đua phát triển KT-XH để bù lại những thiếu hụt do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 gây ra, tạo đà phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Để làm được như vậy, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 và Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các phong trào TĐYN. Lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý.

Ba là, tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua tránh sự nhàm chán, tẻ nhạt. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến với phương châm: Lấy "Tích cực đẩy lùi tiêu cực”; lấy gương "Người tốt, việc tốt” để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội. Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, trong đó quan tâm đến những người lao động trực tiếp. Nâng cao chất lượng, đổi mới  hoạt động các cụm, khối thi đua.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng để tạo xung lực mới cho các phong trào TĐYN. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển xứng đáng với tiềm năng, lợi thế là tỉnh cửa ngõ các tỉnh miền núi Tây Bắc của Tổ quốc.Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư tỉnh ủy trong lễ phát động "Tết trồng cây" tại huyện Cao Phong nhân dịp xuân mới 2017.Các tin khác


Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT) - Sáng 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục