(HBĐT) - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong 9 tháng năm 2020, UBND xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã chỉ đạo cán bộ, công chức (CB, CC) tập trung thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch CCHC; phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của CB, CC, bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC.Đội ngũ cán bộ, công chức xã Tân Vinh (Lương Sơn) ngày càng được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của CB, CC, UBND xã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng CB, CC thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch CCHC như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, CCHC công và hiện đại hóa hành chính. Qua triển khai các văn bản chỉ đạo công tác CCHC năm 2020, CB, CC thực hiện việc rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã thường xuyên, hàng ngày. Việc sử dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản được nâng lên rõ rệt, từ 60 văn bản thực hiện ký số 6 tháng đầu năm lên 266 văn bản đến thời điểm hiện tại; tỷ lệ xử lý văn bản đến trên phần mềm được thực hiện 100%.

Công tác tuyên truyền CCHC được xã quan tâm, tổ chức tuyên truyền đến tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, để đưa các nội dung CCHC đến đông đảo CB, CC, người dân biết và thực hiện. Với hình thức lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trên hệ thống loa truyền thanh của xã…, những nội dung được tập trung tuyên truyền như: Bộ TTHC; các vấn đề cần thiết khi thực hiện TTHC, nhất là các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ tịch, hộ khẩu, khiếu nại, tố cáo…; tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính, thực hiện dân chủ ở  xã; trách nhiệm của CB, CC trong việc giải quyết công việc của công dân; nội dung kế hoạch CCHC năm 2020...

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải quyết TTHC, cơ sở vật chất của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được UBND xã, UBND huyện đầu tư. Diện tích Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoảng 100 m2, có ghế chờ bên trong và ngoài hiên cho công dân; bàn quầy làm việc được bố trí 5 cửa tương ứng với các lĩnh vực; có 2 bộ bàn ghế phục vụ công dân viết...  Năm 2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã được UBND huyện đầu tư nâng cấp thành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận và giải quyết gần 1.200 hồ sơ, giải quyết đúng hạn trên 1.100 hồ sơ (có trên 103 hồ sơ trước hạn).

Cùng với đó, xã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, hàng năm thực hiện rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn, đăng ký đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của huyện. Trình độ chính trị, chuyên môn của CB, CC trong những năm qua luôn được tăng lên cả về số lượng, chất lượng, góp phần thúc đẩy công cuộc CCHC. Đội ngũ CB, CC được nâng cao kiến thức và năng lực; tổ chức bộ máy dần ổn định, CB, CC được bố trí phù hợp chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ CB, CC UBND xã ngày càng được chuẩn hóa về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hiện, xã được biên chế 22 CB, CC. Trong đó, có 10 cán bộ chuyên trách (9 đồng chí có trình độ đại học, 1 đồng chí có trình độ trung cấp) và 12 CB, CC (1 đồng chí trình độ thạc sỹ, 9 đồng chí trình độ đại học, 2 đồng chí trình độ trung cấp). Đến thời điểm hiện tại, xã đủ số lượng CB, CC theo quy định. Trong 9 tháng năm 2020 có 1 cán bộ được cử đi đào trình độ trung cấp chính trị; 100% CB, CC được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn năng cao năng lực, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. 


V.H

Các tin khác


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

(HBĐT) - Trong 2 ngày (26 - 27/10), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy phối hợp Vụ Đơn thư tiếp đảng viên và công dân (UBKT T.Ư) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2020 cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp tỉnh Hòa Bình.

Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của một số ngành

(HBĐT) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm của các ngành Công an, Viện KSND tối cao; Thi hành án; Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở"

(HBĐT) - Ngày 26/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh; Trưởng khối, Phó trưởng Khối thi đua số 1, 2, 3 Công đoàn Viên chức tỉnh; đại biểu tiêu biểu của các Công đoàn cơ sở trong Khối thi đua số 4.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Đổi mới phương thức lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo và phù hợp, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng Tây Bắc nhanh và bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KT-XH vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Tốc độ tăng GDP toàn vùng bình quân 8,4%/năm; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục