(HBĐT) - Ngày 21/10, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình công tác dân tộc và việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (Nghị quyết 120).


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh luôn bám sát tinh thần chỉ đạo về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo, điều hành và phối hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ những nội dung công tác QLNN về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã ưu tiên nguồn lực thúc đẩy KT - XH khu vực nông thôn miền núi, khu vực có đông đồng bào DTTS, nhất là đối với các thôn, xóm, xã có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên, ANCT - TTATXH được giữ vững. Vùng đồng bào DTTS của tỉnh không xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Về việc tham mưu, triển khai Nghị quyết số 120, ngay sau khi Nghị quyết ban hành, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tuyên truyền nội dung, tinh thần của Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; lồng ghép phổ biến tại các chương trình bồi dưỡng kiến thức, tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã, cộng đồng. Tích cực tham mưu các nội dung có liên quan về thành lập bộ máy chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành chương trình. Đồng thời, thực hiện rà soát thực trạng KT - XH vùng DTTS&MN tỉnh Hòa Bình để xây dựng kế hoạch chung của tỉnh...

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 120, tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Chương trình của tỉnh theo bộ máy quản lý, điều hành Chương trình của T.Ư để đảm bảo tính thống nhất xuyên suốt từ T.Ư đến địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với các bộ, ngành T.Ư sớm có hướng dẫn cụ thể thực hiện các chính sách đặc thù sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Sở Tài chính quan tâm xem xét, thẩm định bố trí kinh phí chi ngân sách năm 2021 đảm bảo cho các hoạt động mang tính chất đặc thù và thực hiện các chính sách dân tộc của T.Ư và tỉnh đã phê duyệt...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của Ban Dân tộc tỉnh, giao các sở, ngành chức năng, đặc biệt là các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ nghiên cứu, phối hợp để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân tộc thời gian qua.

Với kiến nghị về Dự án phát triển KT - XH 2 xã Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, nghiên cứu bố trí kinh phí cho công tác chuẩn bị đầu tư lập dự án; Sở KH&ĐT sớm thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết lập dự án trình UBND tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và phối hợp với Sở VH-TT&DL hướng dẫn, có chính sách giúp 2 xã làm du lịch...

               
H.N

Các tin khác


Phường Thống Nhất: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - "Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế dân chủ (QCDC), đặc biệt là Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Nguyễn Sinh Mừng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) cho biết.

Khẩn trương thiết lập, công khai đường dây nóng các cơ quan, đơn vị

(HBĐT) - Nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tối thiểu 3 bậc/năm, cắt giảm tối đa 30% thủ tục hành chính (TTHC), Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương xây dựng, thiết lập đường dây nóng (ĐDN) tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp (DN), người dân trong quá trình thực hiện các TTHC.

Phường Thịnh Lang tri ân các gia đình chính sách

(HBĐT) - Không chỉ nhân dịp cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sỹ, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) mới đẩy mạnh các hoạt động tri ân mà bất cứ khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, những gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng (NCC) luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra

(HBĐT) - Thực tế công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng những năm qua luôn tồn tại bất cập, hạn chế đó là năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KT, GS trong tình hình hiện nay. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy trình thực hiện KT, GS phần nào còn hạn chế, trong khi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Do đó, để công tác KT, GS ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã có nhiều giải pháp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và có sự ổn định về đội ngũ.

Đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công

Tại cuộc thảo luận tổ chiều 22/7, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công.

Thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 197/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục