(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        


Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Giai đoạn 2017 - 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn có 117 TTHC được đề xuất đơn giản hóa. 100% hồ sơ thực hiện giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các phường, xã. Đầu tư Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 16/19 phường, xã theo hướng hiện đại. 13/3 cơ quan chuyên môn và tất cả các phường, xã chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Toàn thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 45.867 hồ sơ TTHC (2.068 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4); đã giải quyết đúng hạn và sớm hạn 44.057 hồ sơ (96,05%), quá hạn 426 hồ sơ (0,92%). Đối với hồ sơ quá hạn thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức và yêu cầu giải trình làm rõ.           

Tuy nhiên, còn những hạn chế, vướng mắc như: Công chức tư pháp - hộ tịch các phường, xã phải nhập dữ liệu hồ sơ cùng lúc trên 3 phần mềm với 2.000 – 3.000 hồ sơ/ngày, dẫn đến quá tải công việc. Một bộ phận cán bộ, công chức ý thức trách nhiệm chưa cao. Mức độ quyết tâm của người đứng đầu một số phường, xã chưa cao…          

Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí trưởng đoàn giám sát kết luận, đề nghị TP Hòa Bình tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào thành phố và tỉnh. Khắc phục ngay việc ứng dụng phần mềm một cửa từ thành phố tới cơ sở, đảm bảo chỉ sử dụng duy nhất một phần mềm trong giải quyết TTHC. Thường xuyên rà soát, cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền. Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, phẩm chất, ảnh hưởng đến uy tín của tập thể. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4… 

     
Cẩm Lệ

Các tin khác


Phường Thống Nhất: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - "Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế dân chủ (QCDC), đặc biệt là Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Nguyễn Sinh Mừng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) cho biết.

Khẩn trương thiết lập, công khai đường dây nóng các cơ quan, đơn vị

(HBĐT) - Nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tối thiểu 3 bậc/năm, cắt giảm tối đa 30% thủ tục hành chính (TTHC), Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương xây dựng, thiết lập đường dây nóng (ĐDN) tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp (DN), người dân trong quá trình thực hiện các TTHC.

Phường Thịnh Lang tri ân các gia đình chính sách

(HBĐT) - Không chỉ nhân dịp cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sỹ, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) mới đẩy mạnh các hoạt động tri ân mà bất cứ khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, những gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng (NCC) luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra

(HBĐT) - Thực tế công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng những năm qua luôn tồn tại bất cập, hạn chế đó là năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KT, GS trong tình hình hiện nay. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy trình thực hiện KT, GS phần nào còn hạn chế, trong khi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Do đó, để công tác KT, GS ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã có nhiều giải pháp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và có sự ổn định về đội ngũ.

Đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công

Tại cuộc thảo luận tổ chiều 22/7, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công.

Thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 197/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục