(HBĐT) - Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và chất lượng công vụ, góp phần quan trọng phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.


Điểm tiếp nhận hồ sơ Sở KH&ĐT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 77 quyết định công bố 807 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn (quy định mới 340 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 267 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 200 TTHC); ban hành 10 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của các lĩnh vực: Nội vụ, VH-TT&DL, Công Thương, LĐ-TB&XH, GTVT, Y tế, TT&TT, KH&ĐT. Trong đó, đã kiến nghị đơn giản hóa một số thành phần hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết cho 30 TTHC so với quy định hiện hành; đặc biệt, có những lĩnh vực giảm tới 50% thời gian giải quyết. Số tiền tiết kiệm sau đơn giản hóa TTHC trên 458 triệu đồng. Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 1.823 thủ tục. TTHC giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp 469 thủ tục, liên thông các cấp 102 thủ tục. Việc thực hiện TTHC qua môi trường điện tử được quan tâm. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận giải quyết 124.239 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng gấp 11 lần so với năm 2019. Trong đó, TP Hòa Bình, các huyện: Lương Sơn, Lạc Sơn, Cao Phong, Tân Lạc; các Sở: Công Thương, Tư pháp, Xây dựng, KH&ĐT có số hồ sơ phát sinh cao nhất.

Hiện nay, tất các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được phê duyệt bản mô tả công việc theo vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm theo khung năng lực của từng vị trí việc làm. Đối với những công chức tuyển dụng trước thời điểm Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành, nếu trình độ chuyên môn không phù hợp vị trí việc làm được cử đi đào tạo văn bằng 2, hoặc thạc sĩ với chuyên ngành đúng khung năng lực. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Năm 2020, tỉnh đã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với 28 cán bộ, công chức thuộc diện BTV Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý. Tổ chức 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác, chỉ tiêu năm 2019; 1 kỳ thi ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính; 1 kỳ xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục; cả tỉnh tổ chức được 158 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 14.075 học viên.

Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC, chất lượng công vụ của tỉnh còn những hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời cập nhật quá trình giải quyết TTHC lên phần mềm điện tử của tỉnh; số hồ sơ phát sinh giao dịch mức độ 3, 4 còn ít; khung năng lực một số vị trí việc làm ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu những chuyên ngành phù hợp…

Đồng chí Bùi Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Sở Nội vụ đang phối hợp các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng cải cách TTHC và công vụ. Trong đó, xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2023; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo kế hoạch. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, 4. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản biên chế đúng lộ trình, chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là ngành kinh tế, kỹ thuật để nâng cao sức cạnh trạnh của tỉnh. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra về giải quyết TTHC, công chức, công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ…

Lê Chung


Các tin khác


Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã

(HBĐT) - Thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức (CB, CC) trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho CB, CC trẻ ở xã thuộc vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cơ sở.

Huyện Đà Bắc chú trọng công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Đà Bắc đã đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển đảng viên và chú trọng nâng cao chất lượng, vai trò và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Dấu ấn tháng Ba

(HBĐT) - Tháng Thanh niên (TTN) năm 2021 khép lại với nhiều thành quả đáng tự hào của tuổi trẻ Hòa Bình. Những công trình, phần việc ý nghĩa và lòng nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đảng bộ xã Kim Lập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(HBĐT) - Một trong những mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Lập (Kim Bôi) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra là "Phấn đấu đến năm 2025, Kim Lập phát triển theo hướng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, dịch vụ”. Ngay trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết, mục tiêu này đã được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tích cực thực hiện với những giải pháp cụ thể.

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Năm, ngày 8/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Chiều 8/4, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục