(HBĐT) - Trường Chính trị tỉnh (tiền thân là Trường Đảng, Trường Nghiệp vụ hành chính, Trường Hợp tác hóa nông nghiệp) được thành lập ngày 10/8/1952. 70 năm qua, dù được tổ chức dưới những mô hình, tên gọi khác nhau, nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, trưởng thành và đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD), xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phát triển KT-XH của quê hương, đất nước.


Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh triển khai giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Trong giai đoạn đổi mới, đặt biệt là trong những năm gần đây, công tác ĐTBD được đổi mới đồng bộ, quy mô được mở rộng, chất lượng không ngừng được nâng lên. Từ chỗ ban đầu chỉ là những phòng học đơn sơ, chắp vá, đến nay nhà trường được xây dựng bề thế, khang trang; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp hiện đại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn. Từ chỗ không có giảng viên chuyên trách trong những ngày đầu mới thành lập (6 giảng viên năm 1986, 20 giảng viên năm 1997) đến nay nhà trường đã có 44 cán bộ, viên chức, trong đó thạc sỹ 26 đồng chí (5 nghiên cứu sinh), đang học thạc sỹ 8 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 19 đồng chí; giữ ngạch giảng viên chính và tương đương 13 đồng chí… Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ được sắp xếp, kiện toàn và thực hiện theo đúng Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư, Quy định số 40-QĐ/TU, ngày 19/7/2019 của Tỉnh ủy Hòa Bình, bảo đảm chuyên môn hóa, đúng người, đúng việc.

Nhà trường thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ như: Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phương tiện hiện đại trong dạy và học được quan tâm triển khai có hiệu quả; thực hiện chặt chẽ các khâu trong quy trình đào tạo; phối hợp đồng bộ các biện pháp quản lý học viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ, thăm lớp... Theo đó, hoạt động ĐTBD đã có bước phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng, chất lượng. Nhà trường bảo đảm đủ điều kiện cần thiết để thực hiện các chương trình ĐTBD theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chức vụ lãnh đạo, theo ngạch công chức và vị trí việc làm, nhà trường còn tham gia quản lý các lớp cao cấp lý luận chính trị, cử nhân hành chính; liên kết với một số cơ sở đào tạo ở T.Ư và địa phương để mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (trung cấp phụ vận, nông vận, quân sự, công an, cử nhân quản lý Nhà nước…). Hiện nay, nhiều chương trình bồi dưỡng ở nhà trường đã, đang hấp dẫn đối với người học; sản phẩm sau đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã tổ chức hàng trăm khóa ĐTBD với hàng chục nghìn lượt học viên, trong đó có hàng chục khóa đào tạo cơ bản chương trình trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý Nhà nước với hàng nghìn học viên tốt nghiệp. Nhiều lượt cán bộ đã học tập và trưởng thành; hiện nay có những đồng chí đang giữ các cương vị chủ chốt ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở T.Ư và địa phương. Qua đó, góp phần chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu trước mắt và phục vụ sự nghiệp cách mạng lâu dài của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế luôn song hành với hoạt động ĐTBD cán bộ; bám sát chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và hướng tới nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều hoạt động nghiên cứu đã trở thành diễn đàn khoa học thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên tham gia. Sản phẩm khoa học ngày càng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng ĐTBD; chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và hoàn thiện một số thể chế của địa phương.

70 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Nhà trường được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2000, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhà trường đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng ba năm 2002; Huân chương Lao động hạng nhì năm 2007 và Huân chương Lao động hạng nhất năm 2012. Năm học 2015 - 2016, nhà trường được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh; được công nhận là nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp quốc gia.

Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác ĐTBD cán bộ, trong bối cảnh hội nhập, biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước với những cơ hội và thách thức. Trường Chính trị tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình, phương pháp ĐTBD cán bộ theo hướng gắn chặt lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của học viên; gắn học tập kiến thức lý luận với năng lực thực hành, nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; nâng cao chất lượng ĐTBD và nghiên cứu khoa học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1 theo Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Tỉnh ủy Hòa Bình.

Phát huy truyền thống tự hào 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh quyết tâm đoàn kết, cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh.


Th.S Nguyễn Trọng Khiêm 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Các tin khác


Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang

Ngày 30/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Đề án 06/CP

(HBĐT) - Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP). Tại điểm cầu tỉnh, được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Ngày 29/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị duyệt các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Ban Xây dựng Đảng tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2022.

Thông tin kỳ họp thứ 13 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Văn bản số 679-CV/UBKTTU về việc thông tin sau kỳ họp. Theo đó, ngày 22/9/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp Kỳ họp thứ 13, xem xét, kết luận các nội dung sau:

Huyện Cao Phong: Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên hoạt động tích cực, hiệu quả

(HBĐT) - Về xã Bắc Phong (Cao Phong), trước đây đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu thuần nông nên thu nhập thấp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng của nhân dân. Trong nhiều cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp, đội ngũ báo cáo viên (BCV), cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội (DLXH) của xã đã nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng về việc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn kịp thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền cấp trên đề ra giải pháp. Đến nay, xã Bắc Phong đã đạt chuẩn nông thôn mới với những khởi sắc rõ rệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục