(HBĐT) - Để việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thời gian qua huyện Lạc Thuỷ đã quan tâm đẩy mạnh và từng bước đổi mới công tác thông tin cơ sở.Xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ) tổ chức toạ đàm giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ.

 Để triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, các nội dung thông tin liên quan đến hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, AN-QP của địa phương được tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trên hệ thống phát thanh FM của huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn, Trang thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, bảng tin cơ sở tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư; đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội, tuyên truyền viên cơ sở... Thư viện huyện có hơn 6.960 đầu sách, 12 loại tạp chí, mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 10 tủ sách pháp luật tại UBND các xã, thị trấn. 

Toàn huyện có 30 cáo cáo viên cấp huyện, 74 báo cáo viên cấp cơ sở; 582 tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy khá hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tích cực thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu, độc... Hệ thống truyền thanh thường xuyên được kiểm tra, đảm bảo hoạt động thông suốt, thông tin đến mọi nhà.

Huyện hiện có đường truyền trực tuyến đảm bảo từ huyện đến 100% xã, thị trấn; kết nối khối cơ quan, trường học theo ngành dọc; có 1 đài phát thanh FM trung tâm huyện do Trung tâm VH-TT&TT huyện quản lý; 9/10 xã, thị trấn có hệ thống đài truyền thanh FM không dây; 1 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (Đài truyền thanh xã Phú Nghĩa) với hơn 200 cụm loa FM được lắp đặt ở các thôn, khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thông tin thiết yếu đến Nhân dân. Hệ thống phát thanh VOV, thời sự của tỉnh và thời sự Đài FM của huyện kết nối đến 10/10 xã, thị trấn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các hội, đoàn thể huyện hoạt động hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để phục vụ công tác thông tin cơ sở, từ năm 2018 đến nay, Trung tâm VH-TT&TT huyện được đầu tư 1 bộ livestream truyền hình trực tiếp; 3 máy quay phim, 15 cụm loa FM không dây. Từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới đầu tư xây dựng Đài truyền thanh cho 4 xã: Khoan Dụ, Phú Thành, An Bình và Thống Nhất. Đầu tư 14 cụm thu FM cho 3 xã: An Bình, Thống Nhất, Đồng Tâm...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, công tác thông tin cơ sở đã phát huy được vai trò là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền theo định kỳ. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác thông tin ngày càng chặt chẽ, phát huy các hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm, tích cực phổ biến, thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở. Qua đó góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về công tác thông tin cơ sở, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin của người dân. Nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh phù hợp với yêu cầu phát thanh số để tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp xã. Huyện mong muốn được tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống phát thanh, mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.


Đinh Thắng

Các tin khác


Tập trung rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo 

(HBĐT) - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang ở năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Để có cơ sở đánh giá kết quả chương trình giảm nghèo năm 2022, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, các xã, thị trấn trong tỉnh đã triển khai đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình nhằm ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Xã Yên Trị khéo làm, khéo vận động Nhân dân

(HBĐT) - Trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa…, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Trị (Yên Thủy) luôn xác định vai trò đi đầu của công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện "Dân vận khéo” với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần giúp xã đạt được những kết quả tích cực.

Xã Thu Phong vang mãi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

(HBĐT) - Trở lại xã Thu Phong (Cao Phong) dịp cuối năm, chúng tôi được nghe kể chiến công oanh liệt của quân và dân xã dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ ngày 20/7/1966.

Củng cố tin cậy, tăng cường hợp tác Việt Nam-Mexico

Tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Chuyến thăm của đoàn là sự tiếp nối, duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (*)

(HBĐT) Chiều 30/11, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Ngày 25/11/2022, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 822 – KL/TU về việc "sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục