(HBĐT) - Phát triển nguồn nhân lực là một trong bốn khâu đột phá quan trọng đã được tỉnh xác định, chọn lựa để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hàng loạt giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đã được tỉnh triển khai, bắt đầu chính từ việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mục tiêu cụ thể đặt ra là xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với chính quyền. Cùng với quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển thì một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu liên quan đến công tác cán bộ đã được tỉnh quan tâm triển khai đó là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.


Các đồng chí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh được bồi dưỡng, tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2022, tỉnh đã cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị (LLCT) 91 đồng chí; mở 5 lớp trung cấp LLCT với 368 học viên; 9 lớp sơ cấp LLCT với 458 học viên; 1 lớp tiền công vụ cho 41 học viên là công chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể mới được tuyển dụng. Ngoài ra đã cử 81 cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng do T.Ư tổ chức như: ngạch chuyên viên cao cấp, Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo cấp sở và tương đương… Ngoài ra, cử 2 đồng chí đi đào tạo thạc sỹ, 1 đồng chí tham gia khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược.

Thực tế cho thấy, do nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên số lượng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước… tăng lên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản được chuẩn hóa theo trình độ chức danh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập. Chất lượng đào tạo bồi dưỡng được nâng lên; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học LLCT, dạy và học hình thức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 được xác định có vai trò hết sức quan trọng khi ngoài việc nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đương chức còn là sự hoàn thiện, chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2022, tỉnh đã hoàn thành việc quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030; 2026 - 2031. Đặc biệt là ban hành Đề án số 10-ĐA/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 của BTV Tỉnh ủy về "Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2030”. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác cán bộ của tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Quan điểm của tỉnh là yêu cầu BTV cấp ủy các cấp chỉ đạo, chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải đảm bảo toàn diện cả về LLCT và chuyên môn, nghiệp vụ; phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ, địa phương, đơn vị. Cán bộ được chọn cử đi học phải chấp hành nghiêm quy chế học tập; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng là những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; những vấn đề về thực tiễn công tác liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ, phù hợp với vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ.

Trước yêu cầu thực tiễn về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý, dự kiến năm 2023 tỉnh tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I quản lý 2 lớp cao cấp LLCT hệ không tập trung với 98 học viên. Đồng thời dự kiến cử 41 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp LLCT hệ tập trung tại Học viện chính trị Quốc giaHồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I và mở 1 lớp cao cấp LLCT hệ không tập trung tại tỉnh với 50 học viên.

Trong năm 2023 cũng dự kiến mở 5 lớp trung cấp LLCT với 320 học viên, 11 lớp sơ cấp LLCT với 672 học viên. Tỉnh dự kiến chọn cử 2 đồng chí đi bồi dưỡng ở nước ngoài; mở 1 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý cho 119 đồng chí được quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 -2031; các đồng chí cán bộ, công chức được quy hoạch chức danh cấp trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc. Mở 1 lớp bồi dưỡng cho 135 đồng chí là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng cấp ủy cơ sở; cán bộ là lãnh đạo xã, phường, thị trấn… Tỉnh cũng quan tâm đánh giá công tác sử dụng, bố trí cán bộ cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng để có biện pháp phát huy ưu điểm, điều chỉnh bổ sung và khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Dương Liễu

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Lương Sơn xây dựng Đảng vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã góp phần quan trọng để Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, xây dựng thị trấn Lương Sơn từng bước đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025.

Ngày 2/6, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Việt Nam và Australia hướng tới khuôn khổ hợp tác mới

Trải qua 50 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển và thu được nhiều thành quả thực chất.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Nhận diện khó khăn, tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 1/6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tham gia giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Cần cơ chế đặc thù khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội khóa XV đã dành 1,5 ngày để thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục