(HBĐT) - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có vai trò, vị trí quan trọng; tổ chức Đảng trực thuộc đa số ở các cơ quan có nhiệm vụ lãnh đạo, truyền tải và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới phạm vi toàn tỉnh. Trong đó có một số cơ quan tham mưu, chiến lược của tỉnh; tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp trên các lĩnh vực.


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Tổ chức Đảng ủy trao đổi về việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ.

Hiện nay, Đảng bộ có 73 tổ chức cơ sở đảng, hơn 4.500 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, với sự tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tập trung đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trước tiên, công tác chính trị tư tưởng được coi trọng; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Đảng bộ quan tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ đã có 93 tập thể và 28 cá nhân xây dựng được mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; 10 mô hình điển hình của tập thể và 9 điển hình cá nhân được sơ kết, nhân rộng, khen thưởng, có sức lan toả cao. Năm 2023 đã triển khai mô hình "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện toàn diện; việc sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, có sự đổi mới, nâng cao chất lượng. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng được khẳng định; đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Công tác phát triển Đảng đạt kết quả rõ rệt, đã kết nạp 419 quần chúng ưu tú vào Đảng; bình quân mỗi năm kết nạp được 150 đảng viên. Chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97%.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là đối với tổ chức đảng, bộ máy các cơ quan, đơn vị được đặc biệt quan tâm. Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã cụ thể hóa bằng 7 nghị quyết, 2 kết luận chuyên đề về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; 100% cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức nghiêm túc việc quán triệt đến cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực. Hằng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; số lượng, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là ở cơ sở được nâng lên rõ rệt so với các năm trước. Từ năm 2021 đến nay, cấp uỷ cơ sở trở lên và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 160 tổ chức đảng, 187 đảng viên; giám sát 278 tổ chức đảng, 331 đảng viên; kịp thời kiểm tra, xử lý thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đảm bảo sự nghiêm minh của Đảng và cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm.

Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền được gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả 4 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, năm 2022, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị xếp thứ nhất Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kế thừa truyền thống 65 năm của Đảng bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; không ngừng học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt. Quyết tâm xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.Nguyễn Đức Cường
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác


Tiếng chuông vang ngân ở Vị Xuyên

(HBĐT) - Hà Giang đang là điểm hẹn của bao du khách gần xa. Miền đất văn hóa, miền đất lịch sử… với nhiều điểm đến ấn tượng, độc đáo, đặc sắc khó quên. Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) là một trong những "địa chỉ đỏ” của du khách khi đến Hà Giang. Mới đây, được tham gia cuộc thỉnh chuông tại khu nghĩa trang trong một sáng yên lành là một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình về miền biên viễn này. Tiếng cán bộ quản lý nghĩa trang, tiếng 9 tiếng chuông ngân xa, ngân xa về miền xa thẳm khiến mỗi thành viên trong đoàn rưng rưng xúc động, chung cảm nghĩ lớn lao về những hy sinh của bao liệt sỹ đã ngã xuống nơi biên cương Tổ quốc.

Sớm tôn tạo, phục dựng di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 11/5/1947, Chi bộ Nật Sơn được thành lập tại ngôi nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Xe, xóm Trám, xã Nật Sơn, châu Lương Sơn (nay là xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi). Đây là Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của châu Lương Sơn lúc bấy giờ; là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với phong trào đấu tranh cách mạng của xã Nật Sơn nói riêng và của huyện nói chung.

Cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(HBĐT) - Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) có hiệu lực 01/7/2020. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13), có hiệu lực từ ngày 01/1/2015 và được sửa đổi, bổ sung bằng Luật số 51/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01-07-2020. Kể từ khi Luật có hiệu lực, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, đồng thời góp phần quan trọng vào bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các nội dung của Luật đã quy định cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện, qua đó được mọi tổ chức, cá nhân đón nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, đến nay có một số nội dung của 2 Luật trên cần phải sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với các quy định mới, cũng như trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới hiện nay.

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình thảo luận kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 26/5, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tham gia thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022; chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục