(HBĐT) - HĐND tỉnh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND, ngày 8/12/2017 về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị: Phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh, như sau:

 Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, HTX đầu tư, kinh doanh hạ tầng CCN; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương; Trung tâm phát triển CCN cấp huyện; Ban quản lý CCN cấp huyện.

Nghị quyết quy định rõ điều kiện hỗ trợ về: Lập quy hoạch chi tiết CCN; Giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư; Rà phá bom, mìn; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Về phương thức hỗ trợ: (1) Chủ đầu tư hạ tầng CCN chỉ được NSNN hỗ trợ một lần đối với một nội dung hỗ trợ theo chương trình này. (2) Hỗ trợ trực tiếp cho dự án: Nếu cùng nội dung hỗ trợ từ nhiều chương trình khác nhau thì được lựa chọn hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. (3) Đối với dự án đầu tư hạ tầng CCN trước đây đã được NSNN hỗ trợ đầu tư: thì chỉ xem xét hỗ trợ những nội dung thuộc chương trình chưa được hỗ trợ. (4) Đối với các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng CCN được thụ hưởng một trong những khoản hỗ trợ của Nhà nước theo chương trình này, khi xây dựng đơn giá cho thuê đất có hạ tầng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư thứ cấp khi thuê đất thực hiện dự án.

Nội dung hỗ trợ gồm: (1) Lập quy hoạch chi tiết mức hỗ trợ trên cơ sở dự toán được duyệt nhưng không quá 1 tỷ đồng /CCN. (2) GPMB, tái định cư được hỗ trợ 100% kinh phí theo phương án đền bù GPMB và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (3) Rà phá bom, mìn mức hỗ trợ trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 1 tỷ đồng / CCN. (4) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN (san lấp mặt bằng, các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của CCN): Chủ đầu tư hạ tầng CCN được hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong CCN; mức hỗ trợ tối đa không quá 7 tỷ đồng /ha đối với chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, các Trung tâm phát triển CCN cấp huyện, các Ban quản lý CCN cấp huyện và không quá 0, 5 tỷ đồng/ha đối với doanh nghiệp, HTX là chủ đầu tư.

Đối với đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào CCN: Về đường giao thông, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí đầu tư đường giao thông (đường gom) đến hàng rào CCN theo thiết kế, dự toán được phê duyệt. Quy mô thiết kế cấp hạng đường phù hợp với điều kiện địa hình và lưu lượng xe ra vào CCN (theo tiêu chuẩn TCVN 4054 - 2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế); chiều dài tối đa không quá 2, 0 km. Đồng thời, hỗ trợ các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành như cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin, viễn thông…

Nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN là ngân sách cấp tỉnh.

 

P.V

Các tin khác


Lạc Sơn: Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 362 tỷ đồng

(HBĐT)-Ngày 18/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2018

(HBĐT)-Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Việc thực hiện các chính sách đối với vùng cao và đồng bào dân tộc của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, chính sách đang góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, QP-AN trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Đã điều chỉnh đơn giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường 433, đoạn TP Hòa Bình

(HBĐT) - Vừa qua, cử tri TP Hòa Bình phản ánh: Hiện giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các loại đất, đặc biệt là đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hòa Bình còn thấp. Giá bồi thường đường 433 TP Hòa Bình đi Đà Bắc từ 230.000 đồng/m2 xuống 165.000 đồng/m2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Trăn trở giao thông xã Ngọc Sơn

(HBĐT) - Từ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), con đường dẫn chúng tôi lên đến xã Ngọc Sơn khoảng 15 km sương mù dày đặc. Đường quanh co, gấp khúc với chi chít "ổ voi, ổ gà”. Bên này vách đá, bên kia là vực sâu. Những cung đường giao thông tại xã vùng cao Ngọc Sơn đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, cản trở phát triển kinh tế của xã.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành kinh tế hợp tác

(HBĐT) - Đề án "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác giai đoạn 2015 - 2020” được UBND huyện Yên Thủy triển khai từ năm 2015. Qua 3 năm, việc lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, KHCN, chương trình nông thôn mới, đề án đã trở thành "đòn bẩy” giúp nhiều hộ khởi nghiệp thành công dựa trên những lợi thế, tiềm năng của địa phương.