(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó có Kế hoạch số 37, ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu (TCC) nền kinh tế, phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung, nhiều xã, thị trấn huyện Lương Sơn mở rộng diện tích sản xuất rau hữu cơ, rau sạch. Ảnh: Nông dân xã Nhuận Trạch thu hoạch rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, đối với từng lĩnh vực, tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh cơ chế, chính sách TCC như: Đề án TCC ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Đề án TCC ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH và phát triển bền vững; Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; Đề án phát triển CN-TTCN; phát triển thương mại; nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu…

Là tỉnh miền núi, tỷ lệ lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước gần 60% tổng lao động xã hội, do vậy, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển dịch đất đai trong sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng. Những năm qua, tỉnh đã rà soát, điều chỉnh và lập mới nhiều quy hoạch phục vụ TCC ngành, như: quy hoạch thủy sản, chăn nuôi, vùng sản xuất rau, cam an toàn tập trung, quy hoạch vùng và khu ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch vùng chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ lớn… Đồng thời, tỉnh và các huyện, thành phố đã ban hành 25 đề án phát triển ngành, lĩnh vực và các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Theo chia sẻ của đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT, thực hiện TCC ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo chú trọng xây dựng nền nông nghiệp xanh, thông minh, liên kết theo chuỗi, giá trị gia tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững… Tỉnh ưu tiên phát triển nhóm cây ăn quả có múi, mía ăn tươi, rau an toàn. Hiện đã hình thành vùng sản xuất tập trung các loại sản phẩm này. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung phát triển 5 loài vật nuôi lợi thế là trâu, bò, lợn, gia cầm, dê và đang từng bước phát triển theo hướng tập trung công nghiệp, hình thành các vùng chăn nuôi, mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại…

TCC ngành nông nghiệp cũng được chú trọng vào phát triển lâm nghiệp theo hướng tăng diện tích trồng cây gỗ lớn, cây bản địa. Nuôi trồng thủy sản phát triển khá nhanh với việc tăng tỷ trọng sản lượng nuôi lồng, kết hợp nuôi trồng trên các hồ thủy lợi. Chương trình xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh được đẩy mạnh, qua đó dần gắn kết được với các thị trường lớn trong nước… Nhờ cơ cấu lại ngành nông nghiệp nên tốc độ tăng GRDP của ngành bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 4,1%; tốc độ tăng giá trị sản xuất các lĩnh vực trung bình đạt trên 5%/năm.

Song song với lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện TCC ngành công nghiệp theo hướng tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, có lợi thế về tài nguyên như: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản và các ngành công nghiệp có lợi thế về thị trường, lao động như: điện tử, may mặc, lắp ráp cơ khí, dược phẩm… Đồng thời, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp từ hình thức gia công, từng bước chuyên sản xuất thành phẩm xuất khẩu trực tiếp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành và sản phẩm. Những năm gần đây, theo định hướng của tỉnh, các địa phương đã quan tâm phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; tập trung hỗ trợ các lĩnh vực có thế mạnh gắn với công nghiệp chế biến, sản xuất các sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Sản phẩm CN - TTCN ngày càng đa dạng, phong phú. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh có mức tăng trưởng cao. 5 năm qua, tỉnh đã thu hút thêm 108 dự án công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, cơ khí, chế tạo, may mặc, điện tử... Từ những kết quả này giúp sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng khá. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm ngành CN - XD bình quân hàng năm ước đạt 10,17%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,15%.

TCC ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng cũng được thực hiện mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ, theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng sản phẩm. Theo Sở Công Thương, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành đạt 6,21%. Trong lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân hàng năm tăng 19%, đến năm 2020 ước đạt 37.510 tỷ đồng, gấp 2,41 lần so với năm 2015.

Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu có mức tăng trưởng khá, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, sản phẩm phong phú. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục tăng qua các năm, năm 2016 đạt 690,6 triệu USD, năm 2020 ước đạt 1.907,5 triệu USD, trong đó, xuất khẩu tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 29,6%/năm, nhập khẩu tăng trưởng ước đạt 27,76%/năm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thực hiện cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp, là trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, do đó, cần những bước đi thích hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Qua 5 năm cơ cấu lại kinh tế địa phương, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2019 đạt 8,44%; dự kiến năm 2020 đạt 4,2%. Quy mô, tiềm lực kinh tế tiếp tục tăng. GRDP năm 2020 ước đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,49 lần so với năm 2016; GRDP bình quân đầu người ước đạt 63,8 triệu đồng, tăng thêm 19,4 triệu đồng so với năm 2016.


Thu Hiền


Các tin khác


Các khu công nghiệp tạo việc làm cho gần 19.800 lao động

(HBĐT) - Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương tập trung phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Khánh thành Nhà máy điện mặt trời SP INFRA 1 ở Ninh Thuận

Sau hơn ba tháng thi công, ngày 24-10, tại xã Phước Thái và Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô-Ninh Phước có công suất 50 MWp, hòa lưới điện quốc gia và phát điện thương mại vào ngày 4-9.

Xây dựng vùng động lực thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - Theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 8/11/2011 của UBND tỉnh, vùng động lực (VĐL) của tỉnh gồm: TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn (cũ), huyện Lương Sơn và phía Bắc huyện Lạc Thủy. "Xây dựng VĐL trở thành vùng phát triển năng động, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; phát triển KT-XH nhanh, bền vững, có vai trò tác động lan tỏa tới các vùng khác của tỉnh; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, QP-AN". Đó mục tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra tại Nghị quyết số 17, ngày 3/10/2017 về phát triển VĐL tỉnh Hoà Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đã từng bước được hiện thực hóa, đạt những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của vùng nói riêng và của tỉnh nói chung.
Bài 1 - Ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ 

Miễn, giảm lãi vay giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Ngày 23-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành văn bản số 7751/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung công việc để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Kiểm tra tiến độ thực hiện hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng

(HBĐT) - Ngày 22/10, UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Lạc Sơn, Yên Thuỷ.

Bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục