Dáng em bên lúa thơm đầy gió trôi

Ngọt ngào bưởi chín vườn đồi

Máy cày vỡ đất xanh trời Mường Bi

Nhà xây bên suối thầm thì

Thác Trăng hoa nắng chim đi tìm mồi

Lũng Vân rừng đỏ hoa tươi

Sử vàng đánh giặc một thời bão giông

Nhà sàn, câu ví mênh mông

Nam Sơn, Phong Phú, cây trồng xòe hoa

Đường thôn điện sáng chan hòa

Đông Lai thổ cẩm mặn mà tình quê

Chiêng ngân Mãn Đức, Tử Nê

Yêu thương Tân Lạc lúa về dâng hương.

 

 

                           Trần Quốc Dũng

Các tin khác