Tân Lạc ơi!

 Mới xa đã nhớ

 Bóng nhà sàn bên núi Pó, núi nàng Tiên

 Dãy nhà tầng Mường Khến nắng hồng lên

 Đất chuyển vụ máy cày vang vách núi

 Bưởi hồng đào bên lúa mới Mường Bi

 Mùa xuân đến cồng chiêng mừng Khai hạ

 Đón đông về khúc hát ngân nga...

 Lũng Vân thắng giặc trời, Nam Sơn chè bên suối

 Thác Trăng neo câu hát ví của Mường

 Mãn Đức, chợ Lồ nấm hương, quả chín

 Phong Phú, Đông Lai thổ cẩm

 Đến muôn phương

 Nhớ Tân Lạc xưa gian khổ chiến trường

 Cơm nếp thơm nuôi đoàn quân Tây Tiến

 Rượu cần Tử Nê cũng vào trận chiến

 Lũ quan tây gục ngã trước men nồng

 Tân Lạc hôm nay rực rỡ sắc hồng

 Trai gái đất Mường xòe cong đêm hội

 Mở cánh rừng xanh, vỡ con đường mới

 Tân Lạc ơi đẹp lắm sắc cờ bay.

 

Trần Quốc Dũng

 

Các tin khác