Xuân sang còn thơm ngát

Nắng trải vàng đồng quê

Đi hội xuân ta về

"Khai hạ” vui như tết.

Chiêng gọi mùa thống thiết

Gieo mạch đất ngàn cây

Thâm canh lúa, khoai đầy

Mầm xanh non chồi biếc.

Máy reo vui khôn xiết

Đưa nước vào đồng xa

Bờ luống đánh ngọt ngà

Khéo tay người trồng, cấy.

Xuân như vừa thức dậy

Gọi thức ông mặt trời

Sáng ngời bừng non nước

Toàn dân ta tiến bước.

Lao động và dựng xây

Xuân đổi mới từng ngày

Thắm ngời non nước Việt.

Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác