Lỗi ta với "Đất nước triệu voi”
Cuối đời mới bên bờ "sông mẹ”*
Dòng sữa chung đã từng hòa lệ
Binh đao một phía lại đôi bờ!
Dãy Trường Sơn xa mờ phía bể
Ngàn xưa chia nắng lửa, gió lành
Vắng đàn voi Pắc San, Pắc Xế
Vẫn còn đây một cánh Đồng Chum
Đủng đỉnh tựa voi rừng hái lượm
Chắp bàn tay nâng cánh Chăm pa
Dưới bóng cờ mặt trăng, tròn vạnh
Bộ tộc về Thạt Luổng nguy nga
Muôn nẻo lại - qua bạn cùng ta
Chung mái nhà bao đời hung vĩ
Điệu Lăm vông, cổ tay buộc chỉ
Té nước rồi - già trẻ đùa nô!
Dưới cánh rừng sông núi lô xô
Còn anh lính Cụ Hồ nằm lại
Cho Trường Sơn muôn đời xanh mãi
Sông mẹ ơi! Thương mãi những đàn con.

Đinh Đăng Lượng

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục